BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Giải đáp

Cứ thay đổi thông tin cá nhân là lại trở về thành viên chưa được duyệt !

Chủ Nhật, 09/01/2011, 09:49 CH | Lượt xem: 57879
tin tức goIOE

Nhiều bạn thắc mắc : Em đã được duyệt thành viên và đã hiển thị trong thống kê của trường, nhưng tại sao tự dưng lại bị "biến mất" ?

Xin trả lời và lưu ý các bạn :

Khi các bạn sửa bất cứ thông tin gì của thông tin cá nhân thì các bạn lại trở về trạng thái "Thành viên chưa được duyệt". Bởi vậy khi các bạn đã thấy mình hiển thị trong Thống kê thì hạn chế việc sửa thông tin cá nhân.

Những trường hợp chờ lâu mà chưa được duyệt thì nên gửi số ID của mình về địa chỉ : ioe@moet.edu.vn  hoặc liên hệ với nhóm công nghệ (trong Hỗ trợ trự tuyến) để được xem xét.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương