Giải đáp

Cứ thay đổi thông tin cá nhân là lại trở về thành viên chưa được duyệt !

Chủ Nhật, 09/01/2011, 09:49 CH | Lượt xem: 58038
tin tức goIOE

Nhiều bạn thắc mắc : Em đã được duyệt thành viên và đã hiển thị trong thống kê của trường, nhưng tại sao tự dưng lại bị "biến mất" ?

Xin trả lời và lưu ý các bạn :

Khi các bạn sửa bất cứ thông tin gì của thông tin cá nhân thì các bạn lại trở về trạng thái "Thành viên chưa được duyệt". Bởi vậy khi các bạn đã thấy mình hiển thị trong Thống kê thì hạn chế việc sửa thông tin cá nhân.

Những trường hợp chờ lâu mà chưa được duyệt thì nên gửi số ID của mình về địa chỉ : ioe@moet.edu.vn  hoặc liên hệ với nhóm công nghệ (trong Hỗ trợ trự tuyến) để được xem xét.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương