BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Giải đáp

Học sinh chưa hiển thị ở thống kê có được thi cấp trường hay không ?

Chủ Nhật, 04/12/2011, 01:09 SA | Lượt xem: 52298
tin tức goIOE

Trong ngày 3/12/2012, BTC nhận nhiều ý kiến của lãnh đạo các trường và các phụ huynh hỏi về các thành viên chưa hiển thị ở thống kê có được thi cấp trường hay không ?

Ban Tổ chức cấp toàn quốc có ý kiến như sau :

1) Việc học sinh chưa thấy hiển thi ở thống kê vì : thành viên này không được duyệt hoặc chưa được duyệt. Những ngày này bộ phận duyệt thành viên phải duyệt hàng vạn thành viên nên có thể nhiều học sinh chưa được duyệt.

2) Các em học sinh đã qua vòng 14 dù chưa hiển thị trên thống kê vẫn có thể dự thi cấp trường, bằng cách : Làm đơn với nhà trường xin dự thi cấp trường. Đề nghị các trường bbố trí cho các em được dự thi.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương