BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Giải đáp

Hội đồng thi không bố trí tai nghe

Thứ Hai, 04/03/2013, 03:18 CH | Lượt xem: 68327
tin tức goIOE

Hỏi : Tại một Hội đồng thi không bố trí tai nghe cho học sinh thi thì đánh giá kết quả thi thế nào ?

Đáp: Ban Tổ chức cấp toàn quốc luôn nhắc nhở về các kỳ thi năm học 2012-2013 luôn có bài thi nghe. Hội đồng thi không bố trí tai nghe cho học sinh làm bài là lỗi của Hội đồng thi, điều này làm ảnh hưởng tới kết quả thi của học sinh. Đề nghị cấp quản lý của Hội đồng thi xác định trách nhiệm để có hình thức kỷ luật. Đối với kỳ thi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban Tổ chức cấp toàn quốc không tổ chức bất cừ đợt thi lại nào sau ngày 3/3/2013. Kết quả thi vẫn căn cứ vào biên bản thi và ghi nhận của hệ thống.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương