Giải đáp

Kết quả của hệ thống vòng cấp trường được hiểu thế nào?

Chủ Nhật, 06/12/2015, 07:51 SA | Lượt xem: 103279
tin tức goIOE

Nhìn kết quả thống kê TOP 10 vòng cấp trường của ngày thi 5/12/2015 thì có phải là kết quả của học sinh thực sự thi hay không?

Đáp: Đây là vấn đề mà rất nhiều bạn không hiểu vì nhìn thống kê tưởng là kết quả của các thí sinh dự thi thật. Trong TOP 10 này có học sinh thi thật (thi tại một Hội đồng thi, có giám thị, có xác nhận đối tượng thi, có biên bản thi) và thi ảo (không thi ở Hội đồng nào, không có ai xác nhận và không có biên bản thi).

Các bạn lưu ý: Các kết quả trong hệ thống chưa phải là kết quả chính thức mà còn phụ thuộc vào biên bản thi. Ngay cả những họ tên, lớp, trường trong hệ thống vẫn có thể là ảo. Bởi vậy rất có thể: Có những đối tượng nào đó đăng ký họ tên một học sinh nào đó với một địa chỉ ảo, rồi lại đăng ký là một giáo viên của chính trường trường đó. Đối tượng này hoàn toàn có thể tạo mã của trường đó và dùng tài khoản học sinh do mình lập để tham gia thi. Tài khoản này có thể điểm tối đa và hệ thống khi thống kê đã đặt vào top 10. Tuy nhiên, vì đối tượng này, tài khoản này không thi chính thức ở một Hội đồng thi bởi vậy không có biên bản của Hội đồng nào và kết quả đạt được chỉ mang yêu tố thể hiện mà thôi.
Bởi vậy ở bất cứ vòng thi cấp nào, việc lập biên bản phòng thi chính là để xác nhận sự tham thi thi thật chứ không phải tham gia thi ảo.
Tuy nhiên chuyện như trên chỉ xảy ra ở vòng thi cấp trường.
Đối với còng thi các cấp còn lại thì không phải ai đăng ký tài khoản giáo viên cũng tạo được mã và mã lại được bảo mật thì việc thi ảo như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.
BTC cấp toàn quốc hoàn toàn có thể đưa ra thể lệ vòng thi cấp trường như các vòng thi chính thức khác nhưng việc thực hiện sẽ rất phức tạp, bởi vậy chấp nhận có các tài khoản thi ảo như nói ở phần trên.
Xin giải thích để các bạn hiểu: Giữa thống kê hệ thống (kể cả thi ảo và thi thật) với thống kê thật của các Hội đồng thi cấp trường sẽ có sai số do các tài khoản thi ảo, không thi tại bất cứ Hội đồng nào. Do đó các kết quả của TOP 10 chỉ là tham khảo mà thôi.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương