BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Giải đáp

Kết quả thi cấp trường, ai quyết định ?

Thứ Tư, 07/12/2011, 08:21 SA | Lượt xem: 77501
tin tức goIOE

Nhiều trường tổ chức thi còn lúng túng và điện về hỏi các vấn đề về kết quả thi. Ban Tổ chức cấp toàn quốc xin giải đáp :

1) Kết quả thi cấp trường do Ban Tổ chức cấp trường quyết định căn cứ vào :

+ Biên bản phòng thi trong đó đã ghi rõ kết quả thi của từng học sinh (có chữ ký học sinh xác nhận và chữ ký các giám thị) và các sự cố kỹ thuật nếu xảy ra.

+ Kết quả thống kê trên trang ioe.vn chỉ là tham khảo.

2) Danh sách đội tuyển cấp trường do Ban Tổ chức cấp trường quyết định; số lượng thành phần đội tuyển theo quy định của Phòng GD-ĐT.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương