BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Giải đáp

Kết quả thi cấp trường, ai quyết định ?

Thứ Tư, 07/12/2011, 08:21 SA | Lượt xem: 77412
tin tức goIOE

Nhiều trường tổ chức thi còn lúng túng và điện về hỏi các vấn đề về kết quả thi. Ban Tổ chức cấp toàn quốc xin giải đáp :

1) Kết quả thi cấp trường do Ban Tổ chức cấp trường quyết định căn cứ vào :

+ Biên bản phòng thi trong đó đã ghi rõ kết quả thi của từng học sinh (có chữ ký học sinh xác nhận và chữ ký các giám thị) và các sự cố kỹ thuật nếu xảy ra.

+ Kết quả thống kê trên trang ioe.vn chỉ là tham khảo.

2) Danh sách đội tuyển cấp trường do Ban Tổ chức cấp trường quyết định; số lượng thành phần đội tuyển theo quy định của Phòng GD-ĐT.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương