Giải đáp

Mất tài khoản

Thứ Năm, 10/01/2013, 10:10 SA | Lượt xem: 89126
tin tức goIOE

Em bị mất tài khoản đã thi cấp trường thì em sẽ thi cấp quận, huyện như thế nào ?

Trả lời : Nếu em bị mất tài khoản thi cấp trường thì em có thể dùng tài khoản khác để thi cấp quận, huyện. Nhưng cần lưu ý :

1) Phải báo cho Hội đồng thi cấp quận, huyện để thay số ID trong danh sách thi.

2) Em dùng tài khoản mới tự luyện qua vòng 20.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương