Giải đáp

Số lần thi ở kỳ thi chính thức

Thứ Hai, 04/03/2013, 04:53 CH | Lượt xem: 109160
tin tức goIOE

Ở kỳ thi cấp tỉnh, những học sinh thi có kết quả buổi sáng nhưng buổi chiều lại được thi tiếp bằng tài khoản khác thì kết quả chính thức như thế nào ?

Đáp: Có địa điểm thi bị mất điện 10 phút và báo về Ban Tổ chức cấp toàn quốc. Ban Tổ chức cấp toàn quốc hướng dẫn cho thi tiếp và đã nới thêm giờ mới khoá đề. Những học sinh tiếp tục được làm bài thi và có kết quả thi buổi sáng. Khi làm tiếp, các học sinh này không phải làm lại các câu đã làm mà chỉ làm những câu chưa làm. Bởi vậy những học sinh này vẫn đảm bảo về thời gian làm bài 30 phút theo Thể lệ. Nếu buổi chiều Hội đồng thi cho phép những học sinh này thi với tài khoản khác thì kết quả buổi chiều sẽ không hợp lệ và không được công nhận. Sở GD-ĐT chỉ được công nhận kết quả buổi chiều khi học sinh không có kết quả thi buổi sáng.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương