Giải đáp

Tại sao trong các vòng thi chính thức phải có mã số thi ?

Thứ Ba, 07/12/2010, 11:15 CH | Lượt xem: 41212
tin tức goIOE

Nhiều bạn không hiểu và thắc mắc : Tại sao trong kỳ thi chính thức phải có mã số thi ?

Đáp : Các vòng tự luyện, khi vào thi các bạn không gặp yêu cầu nhập mã số thi nhưng đến vòng 15, 20, 25, 30 các bạn sẽ gặp yêu cầu này.

Mã số thi cấp nào do BTC của cấp đó tạo ra (vào mục Thi các cấp để tạo mã số cấp mình) và Trưởng ban tổ chức của cấp đó sẽ quyết định dùng mã số nào (Thư ký có thể tạo nhiều mã số nhưng Trưởng ban tổ chức quyết định sử dụng).

Trong một đợt thi, các học sinh trong phòng thi mới được biết mã số thi do giám thị công bố. Tất cả ai ở ngoài phòng thi đều không biết nên không thi hộ được.

Kết quả làm bài của thí sinh được giám thị ghi vào biên bản và BTC của cấp đó sẽ đối chiếu với kết quả trong hệ thống bằng cách vào Thi các cấp, chọn thống kê, nhập mã số thi và lấy kết quả. Chỉ những học sinh thi bằng mã số đó mới có kết quả thi mà BTC thống kê theo cách này.

Các bạn sẽ thấy nhiều giáo viên đăng ký đối tượng giáo viên và cũng tạo được mã số và mã số này vẫn sử dụng được để thi các vòng chính thức, nhưng kết quả thi sẽ không được công nhận, bởi đã dùng mã số khác với mã số của BTC quyết định dùng cho kỳ thi.

Lưu ý :

- BTC các cấp phải bảo mật mã số thi cấp mình cho tới khi học sinh đã ngồi trong phòng thi mới mở phong bì niêm phong mã số thi để công bố cho các giám thị.

- Các giáo viên không nên tự động tạo mã số thi cho học sinh thi trước, bởi như vậy kết quả thi sẽ không được công nhận và học sinh đã qua vòng 15 sẽ không quay lại được để làm vòng thi này.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương