Giải đáp

Thí sinh Tự do thi như thế nào và cách lấy mã số?

Thứ Sáu, 05/01/2018, 05:21 CH | Lượt xem: 27370
tin tức goIOE

Trả lời các thắc mắc về thí sinh Tự do của năm nay cũng như hướng dẫn cách thức lấy mã

 

1) Trả lời: thí sinh Tự do

Thí sinh tự do là những em mà các đơn vị giáo dục trực tiếp quản lý các em(Trường, phòng Giáo dục Quận/Huyên, Sở giáo dục) trong năm nay không tiến hành tổ chức thi IOE.

Với mỗi đợt thi chính thức của cuộc thi IOE (cấp trường, cấp quận/huyện, cấp tỉnh), tương ứng với từng cấp mà không tham gia tổ chức và quyết định thành lập hội đồng để coi thi thì các em học sinh trong phạm vi

các cấp đó được gọi là thí sinh tự do.

Với Thí sinh tự do, các em sẽ thi tại nhà,không cần đăng ký, chỉ đảm bảo tài khoản đã thi vượt qua các vòng thi tự luyện bắt buộc các cấp( cấp trường >= vòng 15, cấp quận/huyên >= vòng 20, câp tỉnh >= vòng 25).

Do năm nay lịch thi bị đẩy lùi nên vòng thi hệ thống đang mở sẽ > vòng thi bắt buộc, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc thi chính thức.

2) Cách lấy mã số thi cho thí sinh Tự do

Ứng với mỗi đợt thi chính thức của hệ thống IOE (cấp trường, cấp quận/huyện, cấp tỉnh), BTC cấp toàn quốc IOE sẽ có bài viết trên phần "Tin từ Ban Tổ Chức", tại đó sẽ cung cấp đường link và cách thức lấy mã số thi tham dự cho các thí sinh Tự do

Khi đến khung giờ đã thông báo tương ứng với từng khối lớp học, Thí sinh click vào đường link sẽ thấy mã số thi. Thí sinh ghi nhớ mã số thi và tiến hành đăng nhập với tài khoản của mình, click vào "Vào thi" sẽ hiển thị form yêu cầu nhập mã số thi lúc đó nhập mã số thi và bắt đầu thi.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương