Giải đáp

"Thi thử" với đề thi khối lớp đã học.

Thứ Ba, 08/09/2015, 10:03 CH | Lượt xem: 108456
tin tức goIOE

Hỏi: Em có tài khoản năm học mới là lớp 9 nhưng em muốn "Thi thử" các cấp thuộc chương trình lớp 8, lớp 7 để luyện tập củng cố kiến thức lớp trước thì làm thế nào?

Đáp: Em cần tạo thêm tài khoản mới và chọn khối lớp mà em định thi thử. Sau đó em thi được bình thường. Tất nhiên đầu năm học mà em "Thi thử" lớp 9 ngay thì sẽ khó cho em. Chúc em củng cố tốt kiến thức các lớp trước.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương