BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Giải đáp

"Thi thử" với đề thi khối lớp đã học.

Thứ Ba, 08/09/2015, 10:03 CH | Lượt xem: 105004
tin tức goIOE

Hỏi: Em có tài khoản năm học mới là lớp 9 nhưng em muốn "Thi thử" các cấp thuộc chương trình lớp 8, lớp 7 để luyện tập củng cố kiến thức lớp trước thì làm thế nào?

Đáp: Em cần tạo thêm tài khoản mới và chọn khối lớp mà em định thi thử. Sau đó em thi được bình thường. Tất nhiên đầu năm học mà em "Thi thử" lớp 9 ngay thì sẽ khó cho em. Chúc em củng cố tốt kiến thức các lớp trước.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương