Giải đáp

Về việc đăng ký số điện thoại và email để bảo vệ tài khoản

Thứ Năm, 31/07/2014, 04:17 CH | Lượt xem: 63353
tin tức goIOE

Môt số học sinh đăng ký tài khoản thi IOE nhưng trong quá trình sử dụng vì lý do nào đó có thể bị quên vậy thì giải quyết như thế nào?

BTC giải đáp :

+ Bộ phận kỹ thuật không thể tìm hộ mật khẩu để lấy lại tài khoản đã mất.

+ Để đỡ phải thi bằng các tài khoản khác đề nghị các em học sinh ghi nhớ tài khoản của mình

và lưu ý bảo mật tài khoản khi sử dụng máy ở những địa điểm công cộng.

+ Mật khẩu của tài khoản nên tránh đặt quá dễ dàng đề phòng bị lộ.

+ Để bảo mật tài khoản, học sinh sau khi đăng ký tài khoản hãy vào

link: http://go.vn/oauth/accounts/Settings.aspx Cập nhật địa chỉ email và số điện thoại của

mình để hệ thống hỗ trợ trong trường hợp tài khoản hoặc mật khẩu vì lý do nào đó bị quên.

Trân trọng thông báo!


Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương