HƯỚNG DẪN TẶNG GÓI IOE SMS


IOE-SMS là hình thức thi trên SMS của cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet (IOE).

Học sinh có thể tham gia các vòng tự luyện qua SMS trên điện thoại di động đăng ký thuê bao của mạng Mobifone (sẽ triển khai với các mạng di động khác sau thời gian thử nghiệm).

Kết quả thi tự luyện được công nhận tương đương với kết quả thi tự luyện trên internet.

Bên cạnh đó, IOE-SMS có hệ thống giải thưởng hấp dẫn theo tuần, theo tháng và giải chung kết toàn năm học để khuyến khích học sinh học và thi tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi.

 

1. Hướng dẫn tặng gói IOE-SMS

Người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ cho một thuê bao khác với thời hạn 1 tháng.

 

Cú pháp tặng gói tháng

 

Soạn TANG SDT KHOILOP gửi 9027

 

Ví dụ: Để tặng gói tháng thi IOE khối 3 cho số điện thoại 0904835268,

bạn soạn TANG 0904835268 3 gửi 9027

+ Thời hạn dự thi hợp lệ là 1 tháng, sau đó sẽ được tự động ra hạn nếu người dùng không hủy.

 

Cú pháp tặng gói năm

 

TANG NAM SDT KHOILOP gửi 9027

 

Ví dụ: Để tặng gói năm thi IOE khối 3 cho số điện thoại 0904835268,

bạn soạn TANG NAM 0904835268 3 gửi 9027

 

2. Đồng ý hoặc từ chối gói dịch vụ được tặng

Khi người tặng gửi một gói IOE-SMS cho một thuê bao, gói tặng này cần được người nhận đồng ý để sử dụng dịch vụ, hoặc từ chối sử dụng dịch vụ.

 

Cú pháp đồng ý

 

Soạn Y gửi 9027

 

 

Cú pháp từ chối

 

Soạn N gửi 9027

 

 

Lớp: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ID của Bạn:

Để đăng ký IOEsms,soạn DK KHOILOP gửi 9027

Để bắt đầu thi, soạn THI KHOILOP gửi 9027

(KHOILOP từ 3 đến 12)