Sự kiện

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo 5 phương hướng, 9 nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2018 - 2019

Thứ Ba, 21/08/2018, 09:14 SA | Lượt xem: 867
tin tức goIOE

Ngày 21.8, tin từ Bộ GDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ đã kí ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục với 9 nhiệm vụ cụ thể.

Chuẩn bị điều kiện thực hiện chương trình mới

Bộ trưởng Bộ GDĐT chỉ đạo, phương hướng chung của năm học 2018-2019 của ngành GDĐT là nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Giáo dục mầm non tập trung phát triển trường, lớp ở khu công nghiệp, khu chế xuất; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi THPT quốc gia; đổi mới cơ chế quản lý trong các trường phổ thông.

Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định...

Phát triển nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo viên

Cùng với phương hướng chung, Bộ GDĐT cũng chỉ ra 9 nhiệm vụ chủ yếu là rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước, chú trọng phát triển trường, lớp mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất. Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm để nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên và viên chức quản lý giáo dục. 

Bộ GDĐT chú trọng các biện pháp về đổi mới giáo dục giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông.

Ngành Giáo dục chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Ảnh: Huyên Nguyễn

Các vấn đề về xây dựng chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành, nghề đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ... nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở GDĐT; Hội nhập quốc tế trong GDĐT; Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng... cũng được Bộ trưởng Bộ GDĐT nêu rõ trong chỉ thị.

Ngoài ra, trong năm học này, Bộ GDĐT tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các chương trình đào tạo đại học theo hướng tiệm cận với chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

HUYÊN NGUYỄN (Theo laodong.vn)

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương