Sự kiện

Năm học 2017-2018, cả nước tăng hơn 17.300 giáo viên

Thứ Năm, 02/08/2018, 11:09 SA | Lượt xem: 587
tin tức goIOE

Theo báo cáo của Bộ GDĐT, trong năm học 2017-2018, cả nước tăng 17.368 giáo viên, chủ yếu ở bậc mầm non và đại học.

Theo Bộ GDĐT, năm 2017-2018, số giảng viên bậc học mầm non tăng cao với gần 21.000 người và đại học tăng gần 2.200 người. Bậc học có số lượng giáo viên giảm là THCS (giảm 4.843 người), bậc tiểu học giảm 498 người, bậc THPT giảm 433 người.

 

Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ được nâng lên đáng kể. Năm học 2017 - 2018, số giảng viên có trình độ tiến sĩ là 20.198, tăng 3.684 người so với năm học 2016 - 2017.

 

Bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn nhiều hạn chế như quy mô, cơ cấu, chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý chưa phù hợp, vẫn còn tình trạng thừa/thiếu cục bộ giáo viên các môn học, cấp học và tại các địa phương.

Một số địa phương đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về tuyển dụng, bố trí, phân công giáo viên, gây nhiều bức xúc trong đội ngũ giáo viên và xã hội. Điển hình như vụ việc hợp đồng lao động đối với giáo viên ở huyện Krông Pắk, Đắk Lắk và một số địa phương khác.

Công tác dự báo, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chưa sát với nhu cầu sử dụng, đào tạo bồi dưỡng; mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo còn nặng về hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Ngoài ra, việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ở một số địa phương chưa tốt dẫn đến tình trạng khu đô thị, khu công nghiệp thiếu trường, lớp; thiếu đất cho xây dựng trường học, đặc biệt là ở các thành phố lớn; một số địa phương dồn dịch các điểm trường, sáp nhập trường không theo đúng quy định; tổ chức sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên với cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đúng theo quy định.

 

Việc quy hoạch phát triển giáo dục ở một số địa phương mới chủ yếu là quy hoạch theo không gian mà ít chú trọng đến điều kiện đảm bảo chất lượng; chưa tạo được sự thống nhất giữa quy hoạch phát triển GDĐT với quy hoạch khác như quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất...

Tại hội nghị, Giám đốc Sở GDĐT Lào Cai Nguyễn Anh Ninh kiến nghị Bộ GDĐT rà soát, đánh giá lại toàn bộ đội ngũ, phân loại đội ngũ để trên cơ sở đó có giải pháp tối ưu trong sử dụng đội ngũ. Những giải pháp được đề ra như bố trí sắp xếp lại, đào tạo bồi dưỡng, tinh giản biên chế. Trong công tác bồi dưỡng cũng đặc biệt quan tâm bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên trước hết là nhận thức về đổi mới và năng lực đổi mới quản lý của hiệu trưởng và năng lực thực hiện các nhiệm vụ đổi mới của giáo viên.

Đồng quan điểm, bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh đề xuất một số nội dung liên quan tới sắp xếp, sáp nhập các trường, điểm trường; bố trí và đào tạo lại nhân viên để có thể kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, giáo viên cùng một lúc dạy nhiều trường để khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ; điều chỉnh số lớp, sĩ số lớp, quy mô học sinh trên trường cho phù hợp; sắp xếp, sáp nhập một số trường mầm non và phổ thông; cơ cấu lại trung tâm, trường công lập sang hình thức ngoài công lập...

HUYÊN NGUYỄN (Theo laodong.vn)

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương