BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Tạp chí Tiếng Anh

5 câu danh ngôn tiếng Anh bất hủ về trẻ thơ

Thứ Bảy, 21/07/2018, 11:44 SA | Lượt xem: 2031
tạp chí Tiếng Anh

Chúng ta cùng học tiếng Anh qua một số câu danh ngôn ý nghĩa về trẻ em dưới đây nhé!

1. A child is not a vase to be filled but a fire to be lit.” – Rabelais

Trẻ nhỏ không phải là một cái lọ hoa để bạn có thể cố gắng đổ đầy, mà chúng là những ngọn lửa cần được thắp sáng.

2. Within the child lies the fate of the future. – Maria Montessori

Bên trong trẻ nhỏ là vận mệnh của tương lai.

3. Don’t handicap your children by making their lives easy. – Robert A Heinlein

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

4. As much as I converse with sages and heroes, they have very little of my love and admiration. I long for rural and domestic scene, for the warbling of birds and the prattling of my children. – John Adams

Cho dù tôi trao đổi nhiều với những nhà thông thái và các anh hùng, tôi không dành cho họ nhiều sự yêu thương hay thán phục. Tôi khao khát cảnh nông thôn và gia đình, với tiếng chim líu lo và những tiếng bi bô của con cái tôi. 

5. Children have to be educated, but they have also to be left to educate themselves. – Abbé Dimnet

Trẻ con cần phải được giáo dục nhưng chúng cũng rất cần được để tự do thoải mái giáo dục chính bản thân chúng.

Thiên Thảo (TH) (Theo dkn.tv)

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương