Tạp chí Tiếng Anh

Cách nói thay thế thể hiện phép lịch sự trong tiếng Anh

Thứ Năm, 05/10/2017, 08:28 SA | Lượt xem: 2230
tạp chí Tiếng Anh

Thay vì nói 'I want a hamburger', bạn có thể nói 'I'd like a hamburger' để thể hiện phép lịch sự với người đối diện.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 7

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương