BTC thông báo: Thi bù IOE cấp Quận/Huyện đối với khối TH - THCS và cấp Trường với khối THPT diễn ra trong ngày 26/01/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 20 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC

Tạp chí Tiếng Anh

Cách phân biệt cách dùng Say, Tell, Talk và Speak

Thứ Tư, 14/02/2018, 10:40 SA | Lượt xem: 3136
tạp chí Tiếng Anh

Lỗi phổ biến của nhiều người học tiếng Anh là lẫn lộn giữa các động từ chỉ hành động nói, kể gồm “say”, “tell”, “talk”, “speak”. Ngay cả với nhiều người bản ngữ, họ dùng một cách chính xác các từ trên trong từng ngữ cảnh, nhưng vẫn khó lý giải bốn từ khác nhau như thế nào. Vậy hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu rõ vấn đề này nhé.

 
  
 1. SAY: “say” là động từ mang nghĩa “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng nội dung được nói ra.

Ví dụ:

– She said (that) she had a flu.

– You’ve said “I love you” in Korean. Could you say that again?

Ở cả 2 ví dụ trên, ta thấy rằng sau “say” là đại từ “that” nhằm mục đích nhắc lại cụm danh từ ở phía trước, hoặc là một mệnh đề

Ví dụ

Chúng ta dùng “say” để nhấn mạnh những gì chúng ta muốn nói. Đó chính là nội dung được nói ra. 

   2. TELL: “tell” là động từ mang nghĩa “kể, nói với ai điều gì đó (tell somebody something), bảo ai làm gì (tell somebody to do something) , cho ai biết điều gì (tell somebody about something)”

Ví dụ:

– My grandmother is telling me a fairy story.(Bà tôi đang kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích)
+ Please tell me the truth.(Làm ơn cho tôi nghe sự thật)
+ Tell him to clean the floor as soon as possible.(Bảo cậu ta lau nhà càng sớm càng tốt)/b>
+ Tell me something about yourself.(Cho tôi biết vài thông tin về bạn)/b>

   3. SPEAK: .Đối với động từ này, khi chúng ta dùng nó là khi chúng ta nhấn mạnh đến việc “phát ra tiếng, phát ra lời” mang nghĩa “nói chuyện với ai (speak to somebody), phát biểu, nói ra lời”. “speak” thông thường theo sau nó không có tân ngữ. nếu có thì đó là danh từ chỉ thứ tiếng.

Ví dụ:

– She is muted. She can’t speak. / (Cô ấy không nói (ra lời) được vì cô ấy bị câm)

– She’s going to speak in public about her new MV. / (Cô ấy sắp phát biểu trước công

chúng về MV mới của cô ấy)

– She can speak English fluently. / (Cô ấy nói tiếng Anh thành thạo)

– “Can I speak to Susan?” / (Tôi có thể nói chuyện với cô Susan được không?)

  4.TALK: Và cuối cùng, “talk” thì sao? “talk” cũng mang nghĩa là “nói chuyện với ai”, “trao đổi với ai về chuyện gì” nhưng khác “speak” ở chỗ nó nhấn mạnh đến động tác “nói” hơn.

Ví dụ:

– They are talking about you. / (Họ đang nói về bạn đấy) (chú trọng động tác nói)

– They are Vietnamese American, so sometimes They talk to each other in Vietnamese. / (Họ là Việt kiều Mỹ nên thỉnh thoảng họ chuyện trò với nhau bằng tiếng Việt).

Vậy bây giờ bạn có thể tự đưa ra đáp án cho 4 câu tiếng Việt ở đầu bài bằng tiếng Anh rồi chứ?

1. She said that I was beautiful.

2. They talk in private, so no one can hear anything.

3. She told me that I had to practice English For Communication at home.

4. She speaks English very fluently.

(Nguồn: efc.edu.vn)

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương