BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Tạp chí Tiếng Anh

Cách phân biệt False, Wrong và Incorrect

Thứ Sáu, 09/03/2018, 09:55 SA | Lượt xem: 2255
tạp chí Tiếng Anh

Cả ba từ false, wrong và incorrect đều mang nghĩa là chuyện gì đó không đúng hoặc không chính xác, hoặc ai đó không đúng về một chuyện nào đó, nhưng giữa chúng lại có cách dùng rất khác nhau.

1. Wrong: không đúng, không chính xác; (về người) không đúng về ai/ chuyện gì đó (= “bad”)

Ví dụ:

– I got all the answers wrong. (Tôi đã trả lời sai hết trơn)

– We were wrong to assume she’d agree. (Chúng tôi đã sai khi nhận định là cô ấy sẽ đồng ý)

2. False: không đúng sự thật, không chính xác. Không đúng vì điều nào đó là sai sự thật

Ví dụ:

– A whale is a fish. True or false? (Cá voi thuộc lớp cá? Đúng hay sai?)

– She gave false information to the insurance company. (Cô ấy đưa những thông tin sai lệch cho công ty bảo hiểm)

3. Incorrect (trang trọng): sai dựa trên thực tế, có chứa lỗi trong đó

Ví dụ:

– Many of the figures were incorrect. (Nhiều con số trong đó là sai)

– His version of what happened is incorrect. (Tường thuật của anh ta về điều gì đã xảy ra là sai)


Bây giờ bạn đã có thể “phân biệt False, Wrong và Incorrect” rồi phải không?
Chúc các bạn thành công

(Nguồn: efc.edu.vn)

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 14

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương