BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Tạp chí Tiếng Anh

Cách sử dụng "During", "For" và "While"

Thứ Năm, 08/12/2011, 08:45 SA | Lượt xem: 9137
tạp chí Tiếng Anh

Các giới từ during, for, và while thường được dùng với cụm từ chỉ thời gian. Chúng ta hãy xem sự khác nhau khi sử dụng giữa during, for, và while.

Cách sử dụng "during"

during là một giới từ được dùng trước một a danh từ (during + noun) để nói khi điều gì đó xảy ra. Nó không cho chúng ta biết nó xảy ra bao lâu. Ví dụ:

"Nobody spoke during the presentation."

"We get plenty of snow here during the winter."


Cách sử dụng while

Sử dụng while khi ta dùng để nói về hai việc xảy ra cùng một lúc. Độ dài của thời gian không quan trọng. Hãy nhớ là while được dùng với một mệnh đề gồm một chủ ngữ và một động từ (while + subject + verb). Ví dụ:

"The phone rang while I was watching TV."

"I met him while we were studying in the library."


Cách sử dụng for

For là một giới từ được sử dụng để nói về một khoảng thời gian một điều gì đó đã xảy ra.

"Simon has been sleeping for 8 hours."

"We waited for 30 minutes outside your house."

 


Source: Suutam

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 14

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương