Tạp chí Tiếng Anh

Đại từ phiếm định

Thứ Năm, 29/01/2015, 09:36 SA | Lượt xem: 15662
tạp chí Tiếng Anh

Bài viết sau sẽ mang đến cho các bạn một số cách phân biệt và sử dụng các đại từ phiếm định như “everyone, anybody, somebody…”.

1. Phân biệt ‘everyone’ và ‘every one’: Rất nhiều người khi làm bài do không chú ý thường viết nhầm ‘everyone’ và ‘every one’. Thực ra hai từ này có cách sử dụng khác nhau: - ‘Everyone’ (hoặc ‘everybody’) được dùng để chỉ nhiều người và không bao giờ có “of” theo sau. Ví dụ:

  • Everyone knows who stole it, but they're all afraid to tell anyone. (Mọi người đều biết ai ăn trộm thứ đó, nhưng không ai dám nói ra).

- Còn ‘every one’ có nghĩa là mỗi người hay mỗi vật, và thường có ‘of’ theo sau. Ví dụ:

  • Every one of my family’s members is also my darling. (Mỗi thành viên trong gia đình đều là người thân yêu của tôi).

2. Cách sử dụng của các từ ‘anyboby’, ‘everybody’ và ‘somebody’: ‘Anyboby’, ‘everybody’ và ‘somebody’ luôn đi với động từ ở số ít và thường được theo sau bằng một đại từ (pronoun) số nhiều. Nhưng một số trường hợp trong văn nói và văn viết có tính chất trang trọng thì đại từ đi sau có thể ở số ít. Ví dụ:

  • Has everyone finished their dinner (Mọi người đã ăn tối xong chưa)?
  • Somebody lost his wallet (Có người nào đó đã mất ví).

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương