Tạp chí Tiếng Anh

Differences Between You and Your Boss

Thứ Tư, 20/09/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 2900
tạp chí Tiếng Anh

Sự khác biết giữa bạn và ông chủ là gì? Hãy cùng thư giãn với một số thực tế thú vị sau nhé!

- When you take a long time, you're slow.

When your boss takes a long time, he's thorough.

- When you don't do it, you're lazy.

When your boss doesn't do it, he's too busy.

- When you make a mistake, you're an idiot.

When your boss makes a mistake, he's only human.

- When doing something without being told, you're overstepping your authority.

When your boss does the same thing, that's initiative.

- When you're out of the office, you're wandering around.

When your boss is out of the office, he's on business.

- When you apply for leave, you must be going for an interview.

When your boss applies for leave, it's because he's overworked.

 

 

Sự khác nhau giữa bạn và sếp của bạn 

- Khi bạn mất nhiều thời gian, bạn đang chậm chạp.

Khi sếp của bạn mất nhiều thời gian, ông ấy đang cẩn thận.

- Khi bạn không làm, bạn đang lười biếng.

Khi sếp của bạn không làm, đó là vì ông ấy quá bận.

- Khi bạn phạm lỗi, bạn là đồ ngốc.

Khi sếp bạn phạm lỗi, bởi ông ấy cũng là con người mà thôi.

- Khi bạn làm điều gì mà không được bảo, bạn đang vượt quá quyền hạn của mình.

Khi sếp bạn làm điều tương tự, đó là sáng kiến.

- Khi bạn không ở văn phòng, bạn đang chơi bời loanh quanh.

Khi sếp bạn không ở văn phòng, ông ấy đang đi công tác.

- Khi bạn xin nghỉ việc, bạn phải đi phỏng vấn.

Khi sếp bạn đi nghỉ việc, đó là vì ông ấy đã làm việc quá sức.

 

 

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương