Tạp chí Tiếng Anh

Fraction - Phân số

Thứ Ba, 09/05/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 4575
tạp chí Tiếng Anh

Cách đọc các phân số trong tiếng Anh như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giới thiệu với các bạn cách đọc các phân số.

I/ Cách đọc phân số :
1 / 5 = one / fifth --> numerator / denominator --> tử số (đọc theo số đếm) / mẫu số (đọc theo số thứ tự)

II/ Các trường hợp đặc biệt :
1/
1 / 4 = one quarter (nhưng trong toán học vẫn là one fourth)
3 / 4 = three quarters
1 / 2 = one (a) half
1 / 100 = one hundredth - 1% - one percent
1 / 1000 = one thousandth - one-a-thousandth - one over a thousand

 

 

2/ Trường hợp mẫu số có 2 chữ số trở lên :
3 / 462 = three over four six two
tử số (số đếm) + over + mẫu số (số đếm và đọc từng chữ số)

3/ Trường hợp 1 hỗn số : (số nguyên + phân số)
2 3/5 (13/5) = two and three fifths
Số nguyên (đọc theo số đếm) + and + phân số (theo luật đọc phân số ở trên)

Chú ý :
hàng ngàn : thousands of
hàng tỉ : billions of
hàng chục ngàn : tens of thousands of
hàng trăm triệu : hundreds of millions of

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương