Tạp chí Tiếng Anh

Giới từ chỉ vị trí và phương hướng trong tiếng Anh

Thứ Năm, 25/10/2018, 04:01 CH | Lượt xem: 3303
tạp chí Tiếng Anh

Nếu con chó đứng dưới ô, bạn có thể dùng giới từ "under", "below" hoặc "beneath" để mô tả.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương