BTC thông báo: Vòng thi chính thức cấp trường sẽ diễn ra vào 2 ngày 01/12/2018 và 02/12/2018. Các tài khoản cần hoàn thiện vượt qua vòng thứ 15 của hệ thống. Chi tiết ca thi xem tại đây

Tạp chí Tiếng Anh

Giới từ chỉ vị trí và phương hướng trong tiếng Anh

Thứ Năm, 25/10/2018, 04:01 CH | Lượt xem: 2007
tạp chí Tiếng Anh

Nếu con chó đứng dưới ô, bạn có thể dùng giới từ "under", "below" hoặc "beneath" để mô tả.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 15

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương