BTC thông báo: Thi bù IOE cấp Quận/Huyện đối với khối TH - THCS và cấp Trường với khối THPT diễn ra trong ngày 26/01/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 20 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC

Tạp chí Tiếng Anh

Giới từ chỉ vị trí và phương hướng trong tiếng Anh

Thứ Năm, 25/10/2018, 04:01 CH | Lượt xem: 2598
tạp chí Tiếng Anh

Nếu con chó đứng dưới ô, bạn có thể dùng giới từ "under", "below" hoặc "beneath" để mô tả.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương