BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Tạp chí Tiếng Anh

Giới từ chỉ vị trí và phương hướng trong tiếng Anh

Thứ Năm, 25/10/2018, 04:01 CH | Lượt xem: 3068
tạp chí Tiếng Anh

Nếu con chó đứng dưới ô, bạn có thể dùng giới từ "under", "below" hoặc "beneath" để mô tả.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương