Tạp chí Tiếng Anh

Giới từ: có thể bạn chưa biết!

Thứ Hai, 26/12/2016, 07:00 SA | Lượt xem: 55715
tạp chí Tiếng Anh

Các bạn thân mến ! Nói đến giới từ hấu hết những người học tiếng Anh đều ngán ngẫm bởi vì sự đa dạng và khó nhớ của nó. Chúng ta thường học giới từ bằng cách lượm lặt chỗ này một ít ,chỗ kia một ít mà không có một sự hệ thống bài bản để dễ nhớ.

Khi nói về giới từ ta thường nghĩ ngay đến: in, at, on ..v..v chứ có bao giờ bạn nghĩ rằng các chữ: saving, notwithstanding, thậm chí là in order to lại là giới từ! Những sai lầm thường gặp khi dùng giới từ là:

1) Suy luận từ cách dùng đã gặp trước đó:

Ví dụ : Trước đó ta gặp: worry about: lo lắng về. Lần sau gặp chữ: disscuss _____ (thảo luận về) thế là ta suy ra từ câu trên mà điền about vào, thế là sai.

2) Không nhận ra là giới từ thay đổi vì thấy cùng một danh từ:

Ví dụ: Trước đó ta gặp : in the morning Thế là khi gặp : ___ a cold winter morning, thấy morning nên chọn ngay in => sai ( đúng ra phải dùng "on")

3) Bị tiếng Việt ảnh hưởng:

Tiếng Việt nói: lịch sự với ai nên khi gặp : polite (lịch sự) liền dùng ngay with (với) => sai (đúng ra phải dùng "to") Và còn rất nhiều vấn đề khác nữa làm cho chúng ta bối rối không biết đâu mà lần. Nếu bạn cũng thấy”bối rối” như mình thì tại sao chúng ta không cùng nhau tìm hiểu kỹ càng về chúng nhỉ?

   

GIỚI TỪ LÀ GÌ?

Người ta thường nói “ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” vậy truớc khi học về giới từ ta phải biết “nó” là gì, công thức, cấu tạo …. thế nào thì mới “thắng” nó được chứ phải không các bạn ?

 

ĐỊNH NGHĨA:

Giới từ là (những) chữ đứng trước một danh từ (hoặc tương đương danh từ) để tạo ra sự liên hệ giữa chúng.

 Ví dụ : I lie on the bed

Nếu không có giới từ on thì câu sẽ không rõ nghĩa, người đọc sẽ không biết tôi nằm trên giường, bên cạnh hay…. bên dưới cái giường! Ở trên ta có nhắc đến “từ tương đương danh từ “ đi sau giới từ, vậy chúng là những chữ nào?

TÂN NGỮ CHO GIỚI TỪ:

Những chữ đi sau giới từ ta gọi chúng là tân ngữ (túc từ) cho giới từ đó, chúng có thể là những loại sau:

1) Danh từ (noun): The book is on the table

2) Đại từ (pronoun): I worry about her

3) Trạng từ (adverb): I will wait for you till tomorrow

4) Động danh từ (gerund): I dream of winning a lottery

5) Cụm từ (phrase): He will not pay me till after the meal

6) Mệnh đề (clause): I only recognized him by the way he spoke

HÌNH THỨC CỦA GIỚI TỪ

1) Giới từ đơn (simple prepositions): Là giới từ có một chữ : in, at, on, for, from, to, under, over, with …

2) Giới từ đôi (doubleprepositions): Là giới từ được tạo ra bằng cách hợp 2 giới từ đơn lại : Into, onto, upon, without, within, underneath, throughout, from among …

VD:

- The boy runs into the room: Thằng bé chạy vào trong phòng

- He fell onto the road: Anh ta té xuống đường

- I chose her from among the girls: Tôi chọn cô ấy từ trong số các cô gái

3) Giới từ kép (compound prepositions): Là giới từ được tạo thành bằng tiếp đầu ngữ a hoặc be: About, among, across , amidst, above, against, Before, behind, beside, beyond, beneath, between, below…

4) Giới từ do phân từ (participle prepositions): According to (tùy theo), during (trong khoảng), owing to (do ở), pending (trong khi, saving = save = except (ngoại trừ), notwithstanding (mặc dù), past (hơn, qua), considering (xét theo), concerning (về vấn đề, về), regarding (về vấn đề), touching (về vấn đề), excepting = except (ngoại trừ)

VD:

She is very intelligent, considering her age: Xét theo tuổi thì cô ấy rất thông minh.

 

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương