BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Tạp chí Tiếng Anh

Học tiếng Anh mỗi ngày: Cách dùng của Present Continuous là gì?

Thứ Tư, 31/01/2018, 08:55 SA | Lượt xem: 1208
tạp chí Tiếng Anh

Để diễn tả một hành động đang diễn ra hoặc đang trong quá trình thực hiện, chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) để biểu thị trong tiếng Anh. Vậy cụ thể, cách dùng của Present Continuous là gì? Hãy cùng tìm hiểu xem!

2. Usage: Ta dùng Present Continous (Hiện tại tiếp diễn) để diễn đạt

- Một hành động đang xảy ra tại thời điểm đó hoặc xung quanh thời điểm đó.

Cách dùng này thường đi với các trạng từ now, at the moment, at present, presently, currently, ...

Ex: We are learning English now.

(Hiện giờ chúng tôi đang học tiếng Anh.)

- Một hành động, một dự định hay kế hoạch chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần

Ex: We are visiting my grandparents this weekend.

(Chúng tôi chắc chắn sẽ đi thăm ông bà vào cuối tuần này.)

- Diễn đạt sự thay đổi hay chuyển biến. Cách dùng này thường hay đi với các động từ to get, to become, to change, to turn + tính từ cấp so sánh hơn

Ex: It’s getting hotter.

(Trời đang ngày càng nóng dần.)

- Diễn đạt sự phàn nàn, luôn đi với always

Ex: He is always talking in class.

(Anh ấy luôn nói chuyện trong giờ.)

Bây giờ chúng ta hãy cùng vận dụng kiến thức đã học để hiểu rõ hơn cách dùng qua bài tập sau nhé!

Bài tập: Hãy điền dạng đúng của từ vào đoạn hội thoại sau:

An: What (1) ............ (you / do)

Binh: (2) ............. (I / write) a letter to a friend. He’s a disc jockey. Vicky and I (3) ............ (try) to organize a party.

An: That sounds a lot of work. How (4) ................ (you / find) time for your studies?

Binh: Well, as I said, Vicky (5) ............... (help) me.

An: That’s great. Good luck with the party!

I have to go now. See you later.

Binh: Goodbye, An.

Answer key:

1. Are you doing?

2. I’m writing/ I am writing

3. Are trying

4. Are you finding

5. Is helping

Nhật Hồng (Nguồn Enspise Academy)

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương