BTC thông báo: Vòng thi chính thức cấp trường sẽ diễn ra vào 2 ngày 01/12/2018 và 02/12/2018. Các tài khoản cần hoàn thiện vượt qua vòng thứ 15 của hệ thống. Chi tiết ca thi xem tại đây

Tạp chí Tiếng Anh

Học tiếng Anh mỗi ngày: Cách dùng của Present Continuous là gì?

Thứ Tư, 31/01/2018, 08:55 SA | Lượt xem: 1146
tạp chí Tiếng Anh

Để diễn tả một hành động đang diễn ra hoặc đang trong quá trình thực hiện, chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) để biểu thị trong tiếng Anh. Vậy cụ thể, cách dùng của Present Continuous là gì? Hãy cùng tìm hiểu xem!

2. Usage: Ta dùng Present Continous (Hiện tại tiếp diễn) để diễn đạt

- Một hành động đang xảy ra tại thời điểm đó hoặc xung quanh thời điểm đó.

Cách dùng này thường đi với các trạng từ now, at the moment, at present, presently, currently, ...

Ex: We are learning English now.

(Hiện giờ chúng tôi đang học tiếng Anh.)

- Một hành động, một dự định hay kế hoạch chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần

Ex: We are visiting my grandparents this weekend.

(Chúng tôi chắc chắn sẽ đi thăm ông bà vào cuối tuần này.)

- Diễn đạt sự thay đổi hay chuyển biến. Cách dùng này thường hay đi với các động từ to get, to become, to change, to turn + tính từ cấp so sánh hơn

Ex: It’s getting hotter.

(Trời đang ngày càng nóng dần.)

- Diễn đạt sự phàn nàn, luôn đi với always

Ex: He is always talking in class.

(Anh ấy luôn nói chuyện trong giờ.)

Bây giờ chúng ta hãy cùng vận dụng kiến thức đã học để hiểu rõ hơn cách dùng qua bài tập sau nhé!

Bài tập: Hãy điền dạng đúng của từ vào đoạn hội thoại sau:

An: What (1) ............ (you / do)

Binh: (2) ............. (I / write) a letter to a friend. He’s a disc jockey. Vicky and I (3) ............ (try) to organize a party.

An: That sounds a lot of work. How (4) ................ (you / find) time for your studies?

Binh: Well, as I said, Vicky (5) ............... (help) me.

An: That’s great. Good luck with the party!

I have to go now. See you later.

Binh: Goodbye, An.

Answer key:

1. Are you doing?

2. I’m writing/ I am writing

3. Are trying

4. Are you finding

5. Is helping

Nhật Hồng (Nguồn Enspise Academy)

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 15

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương