BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Tạp chí Tiếng Anh

Học Tiếng Anh qua các bài luận thi THPT Quốc gia

Thứ Ba, 21/11/2017, 09:37 SA | Lượt xem: 1347
tạp chí Tiếng Anh

Hôm nay IOE giới thiệu cho các bạn về các bài luận tiếng anh thi thpt quốc gia giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu hay, giúp việc học tiếng anh của các bạn thêm hiệu quả hơn!

1. Bài luận tiếng anh nói về hoạt động bạn thích trong thời gian rảnh rỗi
Give one of the activities you like to do in your spare time
Watching television is my favourite activity I like doing in my free time. I enjoy watching some  sport programs on Saturday afternoons and movies and cartoons on Sunday mornings. I  always watch television  during the week after I have done all my homework. At night, I like to watch  comedies and movies. If I have a lot of homework, I will arrange my schedule so that I will have time to watch at least 1 of my favorite shows. Watching television isn’t the only activity that I do in my free time. One of my favorite activities  is going shopping with my friends and making paper flowers. However, I spend more time for watching television than many other activities. Watching televisionmake me relax and provide me with a huge amount of knowledge  about the world.
 
Bài dịch
Xem truyn hình là hoạt động yêu thích nhất mà tôi dành nhiu thời gian nhất khi tôi rảnh rỗi. Tôi thích xem một số chương trình thể thao vào các buổi chiu thứ bẩy và phim ảnh và phim hoạt hình vào các buổi sáng chủ nhật. Tôi luôn luôn xem các chương trình truyn hình trong suốt cả tuần sau khi tôđã hoàn thành tất cả bài tập v nhà của tôi. Vào buổi tối, tôi thích xem phim hài tình huống và một số phim điện ảnh khác. Khi tôi có nhiu bài tập v nhà, tôi sẽ sắp xếp lịch trình của bản thâđể có thời gian để xem ít nhất 1 chương trình yêu thích của mình. Xem ti vi không phải là hoạt động duy nhất mà tôi làm trong thời gian rảnh rỗi. Các hoạt động yêu thích khác của tôi là đi mua sắm với bạn bè và làm hoa giấy. Tuy nhiên, tôi vẫn dành nhiu thời gian cho việc xem ti vi nhiu hơn so với tất cả các hoạt động khác. Xem ti vi không chỉ làm cho tôi thư giãn và mang lại cho tôi một kho tàng kiến thức rất lớn v thế giới.


2. Bài luận tiếng Anh chủ đề Môi trường

Our environment is getting worse day by day, and we are suffering for  our mistakes. It’s getting harder and harder for our families to stay healthy with all the bad things  around us every day. We are affected by our environment, and  more and more people are found to be caught with diseases. This could affect our families and our future one day. 
We might not be able to see all of the bad things in our environment, but  for sure, they are existing. “Although certain groups are most vulnerable, toxic substances in the environment affect every person and  all of us have to take responsibility for them.” This saying supports my opinion about the cause because it is saying there are  dangerous substances in our environment that we are responsible for. We are getting sick and even dying because of the bad things  human are putting into the environment. “These health problems killed around more than 15.000victims in the year that followed. Approximately 100.000 people still suffer from chronic diseases which are consequences  of gas exposure, today.” This is also stating that the things in our air are killing us. All of this dangerous toxics  are the cause of getting diseases which are killing the people we love. If this keeps going on, our families will  get in trouble and this will  lead our world and environment to be a catastrophe in the future. 
All of the bad things are preventable if you just take the time to think about it. “Most cleaners use a chemical called perchloroethylene” (PERC), which can pollute the air in your home. Use water instead. Most clothes labeled as “dry clean only” can be washed with water.” There are many things our teens and families can do to help prevent diseases. We could wash our clothes with hands, ride a bike to school or work instead of driving a car to prevent pollution which could hurt the environment. Teens need to do this because they are the worst about it. All they want to do is hurt the environment and don’t second guess themselves. We need to change that so our home and economy make the world a better place. 
There can be a solution to help our environment. If we reach out to people who don’t care about our environment, we could change their point of view of things. We could tell them how bad things are in our world and that could change what their perspective on these things. What could you do to help our world? And how could we join together as one country to help our world and make it a better place for all of us to live?

 Từ vựng

  • Environment (n) /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/: môi trường
  • Healthy (adj)  /ˈhel.θi/: khỏe mạnh
  • Vulnerable (adj)  /ˈvʌl.nər.ə.bəl/: có thể bị tổn thương
  • Victim(n) /ˈvɪk.tɪm/ : nạn nhân
  • Catastrophic(adj) /ˌkæt.əˈstrɒf.ɪk/: thảm họa, thê thảm
  • Pollute (v) /pəˈluːt/ : làm ô nhiễm
  • Solution (n) /səˈluː.ʃən/ : giải pháp

 

Bài dịch

Môi trường của chúng ta đang tồi tệ từng ngày, và chúng ta đang  gánh chịu  vì những lỗi lầm của chúng ta. Thật khó khăđể gia đình chúng ta luôn khỏe mạnh với tất cả những thứ tệ hại xung quanh chúng ta hàng ngày. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, và nhiu người  mắc bệnh hơn. Điđó có thể ảnh hưởng tới gia đình của chúng ta và tương lai chúng ta một ngày nào đó.
Chúng ta có thể không nhìn thấy được tất cả những thứ tồi tệ trong môi trường của chúng ta, nhưng họ chắc chắn có “ Mặc dù có một số nhóm  người dễ bị ảnh hưởng nhất, các chất độc hại trong môi trường ảnh hưởng thực sự tới  mỗi người,  và  chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những chất này”.  Câu nói này chứng minh ý kiến của tôi v nguyên nhân của ô nhiễm môi trường vì nêu lên rằng tồn tại những chất gây chết người trong môi trường mà chúng ta phải có trách nhiệm v  chúng. Chúng ta đang ốm yếu và  và thậm chí là chết vì những điu tồi tệ mà con người đang  thải vào môi trường. “ Những vấn đ v sức khỏe đã giết chết khoảng 15.000 nạn nhân ở những năđược khảo sát. Xấp xỉ 100.000 người vẫn mắc các bệnh mãn tính, là hậu quả của các chất khí độc cho đến ngày hôm nay”. Ngoài ra đó cũng là lời tuyên bố v những thứ trong khí  đang giết chúng ta. Tất cả những thứ độc hại đó là nguyên nhân khiến con người  mắc bệnh tật mà có thể giếđi những người mà chúng ta yêu thương. Và điu này cứ tiếp diễn, gia đình chúng ta sẽ gặp rắc rối và đó cũng  sẽ khiến thế giới và môi trường trở  thành một thảm họa trong tương lai.
Tất cả những thứ tồi tệ có thể ngăn chặn được nếu bạn dành thời gian để nghĩ v nó. “ Hầu hết người lau dọn sử dụng các chất hóa học được gọi là  Perchloroethylene ( PERC), là loại chất có thể gâô nhiễm không khí trong nhà của bạn. Hãy dùng nước để thay thế. Hầu hết quần áo được gắn nhãn mác “ Chỉ giặt khô”, có thể được giặt cùng với nước. Có rất nhiu thứ mà những người trẻ tuổi và gia đình của chúng ta có thể làm để ngăn ngừa bệnh tật.
Chúng ta có thể dùng tay để giặt quần áo, đi xe đạp để tới trường hoặc đi làm thay cho ô tô để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường làm tổn thương môi trường. Những người trẻ tuổi cần phải làm điu này bởi vì họ  có ýthức không tốt v điu này. Tất cả những gì họ muốn làm là  tác động lên môi trường và không suy nghĩ vhậu quả. Chúng ta cần thay đổi điđó để gia đình của chúng ta và nn kinh tế làm cho thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.
Có thể có một giải pháp để giúp môi trường của chúng ta. Nếu chúng ta giang tay tới những người không quan tâđến môi trường sống, chúng ta có thể thay đổi quan điểm của họ. Chúng ta có thể nói cho họ những điu tồi tệ như thế nào trong thế giới này rằng phải thay đổi những gì thuộc tương lai của họ v mọi thứ. Bạn có thể làm những gì để cứu thế giới của chúng ta? Và chúng ta có thể làm như thế nào để tham gia cùng nhau như một đất nước để giúp thế giới này trở thành một nơi tốt hơn cho tất cả chúng ta để sống?
 
Chúc các bạn học tốt!

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 14

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương