Tạp chí Tiếng Anh

Học từ vựng qua danh ngôn: Bất kì nơi đâu có con người, nơi đó có cơ hội cho lòng tốt

Thứ Năm, 03/05/2018, 06:41 SA | Lượt xem: 2290
tạp chí Tiếng Anh

Wherever there is a human being, there is an opportunity for a kindness. – Lucius Annaeus Seneca

Bất kì nơi đâu có con người, nơi đó có cơ hội cho lòng tốt.

Wherever (adv) – /wenˈev.ɚ/: bất kỳ nơi nào

Human being (n) – /ˈhju.mən.ˈbi.ɪŋ/: nhân loại, con người

Opportunity (n) – /ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/: cơ hội

Kindness (n) – /ˈkaɪnd.nəs/: lòng tốt

Thuần Thanh (Theo dkn.vn)

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương