BTC thông báo: Thi bù IOE cấp Quận/Huyện đối với khối TH - THCS và cấp Trường với khối THPT diễn ra trong ngày 26/01/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 20 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC

Tạp chí Tiếng Anh

Học từ vựng qua danh ngôn: Bất kì nơi đâu có con người, nơi đó có cơ hội cho lòng tốt

Thứ Năm, 03/05/2018, 06:41 SA | Lượt xem: 2187
tạp chí Tiếng Anh

Wherever there is a human being, there is an opportunity for a kindness. – Lucius Annaeus Seneca

Bất kì nơi đâu có con người, nơi đó có cơ hội cho lòng tốt.

Wherever (adv) – /wenˈev.ɚ/: bất kỳ nơi nào

Human being (n) – /ˈhju.mən.ˈbi.ɪŋ/: nhân loại, con người

Opportunity (n) – /ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/: cơ hội

Kindness (n) – /ˈkaɪnd.nəs/: lòng tốt

Thuần Thanh (Theo dkn.vn)

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương