Tạp chí Tiếng Anh

How to say hello and goodbye

Thứ Bảy, 22/07/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 4190
tạp chí Tiếng Anh

Câu nói xin chào và tạm biệt là điều đầu tiên mà bạn được học trong buổi đầu tiên. Nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra chúng ta cần biết áp dụng trong những hoàn cảnh cụ thể. Trong những dịp trang trọng như là những bữa tiệc thì chúng ta sẽ nói như thế nào, vậy còn khi gặp bạn bè hàng ngày thì chúng ta nói ra sao?

Trong bài này, tôi xin phép cung cấp cho các bạn các cách nói xin chào và tạm biệt trong từng văn cảnh.

Saying hello!

Informal contexts

Formal contexts

Saying hello

Hey Jane!
Hi Jane!
Alright, Jane!
Alright, mate!

Greetings

Good morning, sir / madam!

Good afternoon, Mr Jones!

Good evening, Mrs Smith!


Asking someone how they are

How are you? 
How you doing? 
How you going? 
How's it going? 
You alright?

Asking someone how they are

How are you? 
It's lovely to see you again!
It's been a long time, hasn't it?
How are things with you?

Saying you are well

Good, thanks! 
Fine, thanks! 
Not bad, not bad! 
Alright, thanks! 
I'm OK!


Returning the question when someone has asked if you are well

And you? 
How about you? 
What about you?

Saying goodbye!

I'm off!

OK, 
All right,
Well then,
Right then,
Anyway,

(guys)
(folks,)
(everyone,)

it's time to
let's
we should
I'm going to
we're going to

make a move.
head off.
go.
leave you.

See you...

See you

later!
soon!
tomorrow!
tonight!
at 8!
at work!
at the party!

Nice to see you...

Nice to
It's been lovely to
It was great to
Good to

see you.
catch up.

Have a lovely...

Have a

lovely
great 
nice
wonderful

weekend! 
holiday!
evening!
afternoon!
time!

In a hurry...

I'm so sorry,
I'm really sorry,
I'm afraid

I've got to
I'm going to have to
I'm gonna have to (informal)

rush off!
hurry!
dash! 
run!

 

 

Source: E Quest

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 25

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương