Tạp chí Tiếng Anh

How to say sorry

Thứ Năm, 03/08/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 3422
tạp chí Tiếng Anh

Khi bạn làm việc gì sai, bạn sẽ nói như thế nào, cư xử ra sao cho đúng? Chúng ta có rất nhiều cách nói xin lỗi trong các tình huống hàng ngày. Dưới đây là những cấu trúc dễ học, dễ nhớ. Hi vọng các bạn có thể áp dụng trong  cuộc sống của mình.  

Có một câu nói trong tiếng Anh: “Manners make a man”. Điều đó có nghĩa là chính cách cư xử tốt, lịch sự với những người xung quanh sẽ làm bạn trở thành một người thành công và đáng ngưỡng mộ.

 

LANGUAGE FOR SAYING SORRY

To emphasise how you feel

Examples

I'm really sorry...

I'm really sorry, Peter, I didn't mean to lose your book.

I'm so sorry...

I'm so sorry I forgot your birthday, Oliver!

To say why you're sorry

Examples

Sorry about...

Sorry about the mess. I'll clear up later.

Sorry for...

Sorry for taking your DVD.

To say sorry without using the words 'I'm sorry'!

I'd like to apologise for...

I'd like to apologise for the way I spoke to you earlier.

 

VOCABULARY AROUND SAYING SORRY

to apologise to sb for doing sth
to say sorry, to ask for forgiveness, to express regret

to hurt someone's feelings
to make someone feel upset or unhappy

a misunderstanding
this can mean 'a small disagreement'

trouble
unhappiness, distress, worry or danger

a hard time
a difficult time

to be out of order (informal)
to be impolite or rude

 

 

Source: E Quest

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương