Tạp chí Tiếng Anh

I ASKED GOD

Thứ Năm, 09/11/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 2221
tạp chí Tiếng Anh

Một trong những điều “kì diệu” có thể giúp học sinh yêu thích tiếng Anh hơn, đó là việc "learning English by quotes" hay nói cách khác là việc vận dụng những idioms hoặc những quotes thật fun, ý nghĩa trong quá trình học tiếng Anh. Khi học sinh cảm thấy "thú vị" với ngôn từ, lẽ dĩ nhiên là học sinh cũng sẽ thấy tò mò hơn, muốn khám phá hơn, muốn học hỏi về ngôn từ nhiều hơn.

Ví dụ 1: What does it stand for A B C D E F G ?

Answer: All Boys Can Do Everything For Girls

What about G F E D C B A?

Answer: Girls Forget Everything Done (and) Catch (new) Boys Again

Học sinh của tôi thường rất thích những "kiểu" như thế này, học dễ vào, nhanh nhớ, rất thoải mái và fun.

Ví dụ 2

"Life tastes better if people like you come around and spice it up"

Ví dụ 3

"If I could rearrange the alphabet, I would put U & I together"

Còn rất rất nhiều những quotes hay như thế, nếu giáo viên biết tận dụng hợp lý chúng, giờ học chắc chắn sẽ thú vị và hiệu quả hơn rất nhiều.

Ví dụ 4

I ASKED GOD

I  asked God to take  away my pain. 
God said, No. It is not for me to take away, but 
for you to give it up. 

I  asked God to make  my handicapped child  whole. 
God said, No. Her spirit is whole 
and her body is only temporary. 

I  asked God to grant  me patience. 
God said, No. 
Patience is a by-product of tribulations; 
it isn't granted, it is earned. 

I  asked God to give  me happiness. 
God said, No. 
I give you blessings. Happiness is up to you. 

I  asked God to spare  me pain. 
God said, No. 
Suffering draws you apart from worldly cares 
and brings you closer to me. 

I asked God to make my spirit grow. 
God said, No. 
You must grow on your own, 
but I will prune you to make you fruitful. 

I  asked for all things  that I might enjoy  life. 
God said, No. 
I will give you life so that you may enjoy all things. 

I  ask God to help  me LOVE others, as  much as he loves  me. 
God said... Ahhhh, finally you have the idea. 


TÔI  CẦU XIN CHÚA

Tôi  xin Chúa hãy cất  khỏi tôi những  đau khổ. 
Chúa trả lời không. Không phải Ta là người cất bỏ nó đi, nhưng chính con phải từ bỏ nó. 

Tôi  xin Chúa hãy chữa  lành cho đứa con  tàn tật của tôi  được toàn vẹn. 

Chúa  trả lời không.  Linh hồn của nó  thì vẹn toàn, 
và thân xác của nó chỉ là tạm bợ mà thôi.


Tôi  xin Chúa hãy ban  cho tôi sự kiên  nhẫn. 
Chúa trả lời không. Kiên nhẫn là kết quả từ những gian khổ; không phải là ban cho, mà là gặt hái được. 

Tôi  xin Chúa hãy ban  cho tôi hạnh phúc. 
Chúa trả lời không. 
Ta chỉ ban cho con hồng ân. Hạnh phúc thì tùy thuộc vào nơi con.

Tôi  xin Chúa cho tôi được thoát khỏi  đau khổ. 
Chúa trả lời không. 
Ðau khổ làm cho con xa cách với thế giới, nhưng đưa con lại gần với ta hơn.

Tôi  xin Chúa cho tâm  trí tôi được lớn  mạnh. 
Chúa trả lời không. 
Chính con phải tự lớn lên, 
nhưng ta sẽ cắt tỉa để con được trổ sinh hoa trái. 

Tôi  xin Chúa hãy ban  cho tôi tất cả  mọi thứ để tôi  vui hưởng cuộc  đời. 
Chúa trả lời không. 
Ta cho con sự sống để con có thể vui hưởng được tất cả.

Tôi  xin Chúa hãy giúp  tôi yêu thương người  khác giống như Ngài  đã yêu tôi. 
Chúa trả lời... Ah! cuối cùng thì con đã có được ý muốn đó.

 

 

Source: EQuest

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 7

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương