Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Tạp chí Tiếng Anh

Những lỗi thường gặp trong phép so sánh

Thứ Bảy, 10/06/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 3920
tạp chí Tiếng Anh

Là người học tiếng Anh, chúng ta ai cũng biết rằng một câu đúng văn phạm chưa chắc đã là một câu hoàn chỉnh. Bằng chứng là thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những câu ‘bí hiểm’, câu ‘hai nghĩa’ mà nếu không rõ ngữ cảnh, chúng ta chẳng biết đường nào mà hiểu.

From now on, everything’s all going downhill. (Chẳng biết mọi việc sẽ dễ dàng hơn hay là tồi tệ hơn)

He fights with her. (Anh ta là bạn hay thù của cô ấy?)

I don’t discuss my wife’s affairs with my friends. (Chuyện gì đây hỡi bạn của tôi?)

The country didn’t have capital at the time. (Ai hiểu ‘capital’ nghĩa gì   )

She was driven out of the house by her husband. (Bị đuổi hay được đưa rước?)

 

* Và một số các câu trong thể so sánh hơn:

John loves money more than his wife. (1)

Jim liked Wagner better than Verdi. (2)

Sheila ranks Dan Brown higher than J. K. Rowling. (3)

* Chữ "than" trong những câu so sánh làm cho người viết phải cẩn thận hơn vì nó có thể là một giới từ ( Barbara loves golf more than him), một liên từ ( Usain Bolt runs faster thanBen Johnson does).  Người viết còn được phép tĩnh lược, bỏ bớt chữ (She is youngerthan my cousin (is)  ), đảo ngữ  (Barbara loves golf more than does her husband).

Trong câu (1) người nghe hoặc người đọc có thể hiểu là ‘John yêu thích tiền bạc nhiều hơn là yêu thích vợ hắn ta’ (John yêu cả hai, nhưng tiền nhiều hơn) hoặc ‘John yêu thích đô la nhiều hơn là vợ hắn thích đô la’ (cả hai đều thích tiền).

Cho nên các vị thầy cô vẫn luôn khuyên chúng ta khi viết xong nên đọc lại  và tốt nhất là nên nhờ người khác đọc lại.

 

 

Câu (1), tùy theo nghĩa bạn muốn diễn đạt bạn có thể viết:

John loves money more than his wife does.

hay

John loves money more than he does his wife.

Bạn cũng có thể nói:

John loves money more than her.

nếu người nghe đã biết her là ai.

Tương tự, câu (2):

Jim liked Wagner better than Verdi did.

hay

Jim liked Wagner better than he liked Verdi.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương