Tạp chí Tiếng Anh

Phân biệt conservation và conservancy

Chủ Nhật, 07/06/2015, 07:00 SA | Lượt xem: 6423
tạp chí Tiếng Anh

Conservancy và conservation đều có nghĩa chung là bảo tồn hay bảo vệ thiên nhiên như đất, rừng, sông, nhưng nghĩa hơi khác nhau.

I. Conservancy: chỉ nhóm các viên chức kiểm soát, bảo vệ sông hay cảng, hay khu vực đất đai ở Anh.

- Ủy ban bảo vệ sông Thames (chảy qua London) gọi là The Thames Conservancy.

- Ở Mỹ có The Nature Conservancy = Ủy ban Bảo vệ Thiên nhiên.

- The Santa Monica Mountains Conservancy = Uỷ ban Bảo vệ núi rừng vùng Santa Monica.

- Tampa Bay Conservancy = Cơ quan Bảo vệ vùng vịnh Tampa.

* Conservancy còn có nghĩa là sự bảo vệ của nhà nước đối với rừng…

* Vậy conservancy có 3 nghĩa:

1. Conservation of natural resources = Bảo vệ thiên nhiên.

2. An organization dedicated to the conservation of wildlife and wildlife habitats = Sở hay cơ quan bảo vệ đời sống của thú hoang dã và môi trường sống của chúng.

3. Riêng bên Anh, conservancy có nghĩa ủy hội có trách nhiệm bảo tồn sông ngòi và thủy sản và giao thông trên sông ngòi (Chiefly British = an organization supervising fisheries and navigation).
 
 

 

II. Conservation: chỉ sự ngăn chặn mất mát, lãng phí, hư hỏng, phá hoại, sự bảo tồn rừng, nguồn nước, những toà nhà có di tích lịch sử, thú hoang dã (wildlife conservation), nói chung là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

* Những thí dụ dùng với nghĩa conservation:

- The conservation of energy = Luật bảo tồn năng lượng.

- She’s interested in conservation = Bà ta quan tâm đến bảo vệ môi trường.

- The museum has a staff of six people working on textile conservation = Viện Bảo tàng có một ban nhân viên 6 người lo nghiên cứu các phương pháp bảo tồn các nghệ phẩm làm bằng vải tơ lụa (như các tấm thảm, cờ, quần áo thời xưa).

- Trong khoa thư viện học có ngành Library conservation = Bảo tồn sách vở quý ở thư viện (khâu lại hay dán lại sách quý bị rách hay mục nát vì ẩm thấp).
 
- She’s a biologist. She is interested in conservancy = Bà ta là một nhà sinh vật học. Bà quan tâm đến việc bảo tồn tôm cá ở sông ngòi, và thú vật hoang trong rừng núi hoang dã và môi trường sinh sống của chúng.
 
=> Tóm lại: conservancy cùng có nghĩa sự bảo tồn, sự gìn giữ như conservation, nhưng conservancy còn có nghĩa như bảo quản preservation, và nghĩa riêng là ủy ban, hay cơ quan lo bảo vệ rừng, thú hoang, sông ngòi, nhà cổ có di tích lịch sử.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương