Tạp chí Tiếng Anh

Phân biệt "Through" và "Across"

Thứ Ba, 10/10/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 4780
tạp chí Tiếng Anh

Nếu bạn có một cuốn tự điển tốt (như LongmanAdvanced AmericanDictionary do nhà xuất bản Pearson Longman ấn hành, 2007) thì có thể tra nghĩa của những từ này một cách dễ dàng. Dưới dây là những nhận xét lấy từ cuốn từ điển đó:

Across và through đều nghĩa là qua nhưng

* Across chỉ hành động:

- Qua một mặt phẳng như qua đường (across the street), qua sông (across the river), qua cầu (across the bridge), qua mặt nước đóng băng (across the ice), qua sa mạc (across the desert), hay nhảy qua (the deer jumped across the stream=con hươu nhảy qua dòng suối);

- Qua bên kia: the village is just across the border=ngôi làng nằm ngay qua bên kia biên giới.

* Through chỉ nghĩa qua một thể tích, một khối, một đám nhiều cây cối, như qua rừng (walk through the wood), qua đám đông (through the crowd), qua nhiều tỉnh lỵ (we drove through several towns).

* Across vừa là giới từ (preposition) vừa là trạng từ (adverb)

- Would you like me to help you across the street?=Bác muốn cháu dẫn bác qua đường không? (Trong câu này across là preposition).

- She came in the room, walked across, and opened the window=Cô ấy vào phòng, bước qua phòng và tới mở của sổ. (Trong câu này across là adverb).

* Through cũng có thể làm preposition và adverb

- The dog got out through a hole in the fence=Con chó chạy lọt khỏi hàng rào qua một lỗ hổng (through là preposition).

- Make sure the food is heated through=Nhớ phải hâm kỹ thực phẩm (through là adverb).

Chúc các bạn mạnh tiến trong việc trau giồi Anh ngữ.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương