Tạp chí Tiếng Anh

Phân biệt warranty, guaranty, guarantee

Thứ Sáu, 17/11/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 4122
tạp chí Tiếng Anh

Cách phân biệt nghĩa của hai từ warranty và guaranty. Cả hai cùng có nghĩa là bảo đảm, như chữ guarantee.

* Khi ta mua một món đồ, nhà sản xuất bảo đảm sản phẩm đó sẽ chạy tốt trong một thời gian, lời bảo đảm đó viết trên giấy gọi là warranty hay guarantee.

Trong trường hợp này, hai chữ warranty hay guarantee dùng nghĩa như nhau và là danh từ.

- We provide a two-year warranty on all electric goods bought from our store=Chúng tôi bảo đảm tất cả đồ điện mua ở tiệm chúng tôi chạy tốt trong hai năm. 

- Our laptops come with a 12-month guarantee=Tất cả những máy vi tính xách tay của hãng chúng tôi có bảo hành 1 năm. 

- Can you give me a guarantee that the work will be finished on time?=Ông có bảo đảm là công việc sẽ làm xong đúng hẹn không? 

* Guarantee còn có nghĩa là người đứng bảo đảm; và trong nghĩa này tương đương với chữ guarantor hay warrantor/warranter.

- My father served as a guarantor for my loan=Cha tôi ký tên làm người đứng bảo lãnh cho món nợ của tôi.  

* Guarantee còn dùng làm động từ, nghĩa là hứa hay bảo đảm. 

- All parts are guaranteed against failure for a year=Mọi bộ phận có bảo hành trong 1 năm. 

- Even if you complete your training, I can’t guarantee you a job=Dẫu bạn học xong khóa huấn luyện, tôi cũng không hứa là sẽ kiếm việc làm cho bạn.

 

 

Tóm lại: 

- Guarantee và warranty có thể thay nhau trong nghĩa bảo đảm, bảo hành. Warranty chỉ dùng làm danh từ, còn guarantee ngoài là danh từ còn dùng làm động từ. 

- Phát âm: guarantee nhấn mạnh vào vần cuối "tee"; warranty đọc là /uá-rần-tì/ hay /uó-rần-tì/ còn mẫu tự “u” trong guarantee câm, không phát âm /ghè-rần-tí/. 

- Chính tả: có hai "r" trong warranty; một "r" trong guarantee. Còn có chữ guaranty (noun and verb) (vật hay giấy hay người bảo đảm), thường dùng trong tiếng Anh; với nghĩa nghĩa bảo đảm, còn người Mỹ trong trường hợp này, thường dùng chữ guarantee.

 

Source: duongminh.edu.vn

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 7

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương