Tạp chí Tiếng Anh

Phút hài hước với người Anh - Phần 1

Thứ Năm, 07/03/2013, 09:58 SA | Lượt xem: 10892
tạp chí Tiếng Anh

Chúng ta hay cũng thư giãn với những câu truyện cười tiếng Anh thú vị này nhé!

Some scientists decided to do the following experiments on a dog. 

For the first experiment, they cut one of the dog's legs off, then they told the dog to walk. The dog got up and walked, so they they learned that a dog could walk with just three legs. 

For the second experiment, they cut off a second leg from the dog, then they told the dog once more to walk. The dog was still able to walk with only two legs. 

For the third experiment, they cut off yet another leg from the dog and once more they told the dog to walk. However, the dog wasn't able to walk with only one leg. 

As a result of these three experiments, the scientists wrote in their final report that the dog had lost it's hearing after having three legs cut off. 

Một vài nhà khoa học quyết định là một chuỗi cuộc thí nghiệm sau đây cho một chú chó.

Trong lần thí nghiệm đầu tiên, họ cắt bỏ một chân của chú chó, sau đó họ ra lệnh cho nó bước đi. Chú chó đứng dậy và bước đi. Họ kết luận rằng chó có thể đi bằng ba chân.

Trong lần thí nghiệm thứ hai, họ cắt thêm một chân nữa và ra lệnh cho chú chó đi. Nó vẫn có thể bước đi với hai chân.

 

Trong lần thí nghiệm thứ ba, họ cắt tiếp chân thứ ba của chú chó, và lại ra lệnh cho nó bước đi. Tuy nhiên, chú chó không thể bước đi với chỉ bằng một chân.

 

Sau ba cuộc thí nghiệm này, những nhà khoa học đã viết trong báo cáo tổng kết của họ rằng chó sẽ mất đi thính giác sau khi nó bị cắt bỏ ba chân.

What is the longest word in the English language? 
SMILES: there is a mile between the first and last letters!" 

Từ nào dài nhất trong tiếng Anh?

SMILES: bởi vì chữ cái đầu tiên và chữ cái cuối cùng cách nhau một “mile” (dặm).

Teacher: Maria please point to America on the map. 
Maria: This is it. 
Teacher: Well done. Now class, who found America? 
Class: Maria did. 

Giáo viên: Maria, em hãy chỉ nước Mĩ trên bản đồ nào.

Maria: Nó đây ạ.

Giáo viên: Giỏi lắm. Cả lớp, bây giờ ai cho cô biết ai đã tìm ra nước Mĩ nào?

Cả lớp: Maria ạ.

A Scotsman who was driving home one night, ran into a car driven by an Englishman. The Scotsman got out of the car to apologize and offered the Englishman a drink from a bottle of whisky. The Englishman was glad to have a drink.
"Go on," said the Scot, "have another drink."
The Englishman drank gratefully. "But don't you want one, too?" he asked the Scotsman. 
"Perhaps," replied the Scotsman, "after the police have gone." 

Một người Scotland đang lái xe về nhà thì đâm phải một chiếc xe của do một người Anh lái. Người Scotland ra khỏi xe để xin lỗi và mời người Anh uống rượu whisky. Người Anh rất vui vẻ nhận lời uống.

“Uống tiếp nhé anh bạn.” Người Scotland nói.

Người Anh uống một cách thích thú. Sau đó anh ta hỏi người Scotland: “Cậu không muốn uống một ly sao?”

“Có thể lắm chứ nhưng sau khi cảnh sát đi hết đã.” anh người Scotland nói.

A: Aren't you wearing your wedding ring on the wrong finger?
B: Yes I am, I married the wrong woman. 

A: Cậu đang đeo nhận cưới sai ngón tay rồi có phải không?

B: Đúng vậy đó, tớ cưới nhầm người mà.

A man was pulled over for driving too fast, even though he thought he was driving just fine.

 
Officer: You were speeding.

 Man: No, I wasn't.

Officer: Yes, you were. I'm giving you a ticket.

 
Man: But I wasn't speeding.

 
Officer: Tell that to the judge! (The officer gives man the ticket.)

 Man: Would I get another ticket if I called you a jerk?

 Officer: Yes, you would.


Man: What if I just thought that you were?

Officer: I can't give you a ticket for what you think.

Man: Fine, I think you're a jerk! 

Một người đàn ông bị bắt vì lái xe quá tốc độ, tuy vậy nhưng ông ta vẫn cho là mình lái xe đúng luật.

Cảnh sát: Anh đã vượt quá tốc độ cho phép.

Người đàn ông: Không. Tôi đâu có thế.

Cảnh sát: Anh đã vi phạm. Tôi sẽ đưa cho anh giấy phạt.

Người đàn ông: Nhưng tôi đâu có vượt quá tốc độ.

Cảnh sát: Ông hãy nói chuyện đó với thẩm phán nhé! (Đưa giấy phạt cho người đàn ông)

Người đàn ông: Nếu tôi gọi anh là thằng đểu cáng tôi có bị phạt thêm nữa không?

Cảnh sát: Dĩ nhiên rồi.

Người đàn ông: Thế nếu tôi chỉ nghĩ anh là thằng đểu cáng thì sao?

Cảnh sát: Tôi không thể phạt ông vì điều mà ông nghĩ được.

Người đàn ông: Hay đấy, tôi nghĩ anh đúng là một thằng đểu cáng!

 

A: Did you hear that a baby was fed on elephant's milk and gained twenty pounds in a week.
B: That's impossible. Whose baby?
A: An elephant's. 

A: Cậu đã nghe chuyện một người con được nuôi bằng sữa voi và tăng 20 pound trong một tuần chưa?

B: Thật khó tin. Con của ai vậy?

A: Con của chính con voi đó!

"Am I the first man you have ever loved?" he said.
"Of course," she answered "Why do men always ask the same question?". 

Anh có phải là người đầu tiên em yêu không? Chàng trai hỏi.

“Dĩ nhiên rồi.” cô gái trả lời

“Mà tại sao con trai suốt ngày cứ hỏi câu hỏi giống nhau vậy.”

When I was young I didn't like going to weddings.

My grandmother would tell me, "You're next."


However, she stopped doing that after I started saying the same thing to her at funerals. 

Khi tôi còn nhỏ, tôi không thích đi dự các đám cưới.

Bà tôi nói với tôi rằng, “Cháu sẽ là người tiếp theo cưới đó.”

Tuy nhiên, bà tôi đã không bao giờ bảo tôi như thế nữa khi tôi nói câu tương tự với bà ở những đám ma.

A: I'm in a big trouble!

B: Why is that?

A: I saw a mouse in my house!

B: Oh, well, all you need to do is use a trap.


A: I don't have one.

B: Well then, buy one.

A: Can't afford one.

B: I can give you mine if you want.

A: That sounds good.

B: All you need to do is just use some cheese in order to make the mouse come to the trap.

A: I don't have any cheese.

B: Okay then, take a piece of bread and put a bit of oil in it and put it in the trap.


A: I don't have oil.

B: Well, then put only a small piece of bread.

A: I don't have bread.

B: Then what is the mouse doing at your house?! 

A: Mình gặp chuyện lớn rồi!

B: Sao lại thế?

A: Mình thấy một con chuột trong nhà của mình!

B: Vậy à, thế thì cậu chỉ cần dùng bẫy là được rồi.

A: Nhưng tớ không có.

B: Thế thì mua lấy một cái.

A: Tớ không đủ tiền.

B: Thế tớ cho cậu mượn cái bẫy của tớ vậy.

A: Thế thì tốt rồi.

B: Và cậu chỉ cần dùng một ít phomat để dụ con chuột chui vào bẫy thôi.

A: Tớ không có phomat.

B: Vậy cũng không sao, cậu một miếng bánh mì và cho một chút dầu ăn vào, và đặt vào trong bẫy.

A: Nhưng tớ không có dầu ăn.

B: Thế thì một miếng bánh mì cũng được rồi.

A: Nhưng tớ không có bánh mì.

B: Nếu thế thì con chuột đó làm gì ở nhà cậu vậy?!

A very drunk man comes out of the bar and sees another very drunk man.

He looks up in the sky and says, "Is that the sun or the moon?"

The other drunk man answers, "I don't know. I'm a stranger here myself." 

Một gã say rượu đi ra khỏi quán rượu và nhìn thấy một gã đang say xỉn khác.

Gã say rượu mới nhìn lên trơi và nói: “Đó là mặt trăng hay mặt trời vậy?”

Gã say xỉn kia trả lời: “Tao cũng không biết nữa. Tao cũng là người mới đến đây mà.”

 

A man is talking to God.

The man: "God, how long is a million years?"

God: "To me, it's about a minute."

The man: "God, how much is a million dollars?"

God: "To me it's a penny."

The man: "God, may I have a penny?"

God: "Wait a minute." 

Một người đàn ông nói với Chúa.

- Chúa ơi, một triệu năm là bao lâu?

- Đối với ta, đó chỉ là một phút.

- Ngài nói xem một triệu đô la là bao nhiêu ?

- Đối với ta đó chỉ là một xu.

- Chúa ơi, thế con có thể có một xu đó không ?

- Chờ ta một phút nhé!

 

 

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương