Tạp chí Tiếng Anh

Thành ngữ và mệnh đề tiếng Anh liên quan đến loài chim

Thứ Ba, 14/03/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 3454
tạp chí Tiếng Anh

Các thành ngữ và mệnh đề thú vị dưới đây có thể là những gợi ý hay để các em luyện tập và ứng dụng vào việc học và thực hành tiếng Anh của mình đấy!

- put all your eggs in one basket: phụ thuộc vào một người hoặc kế hoạch của hành động về thành công của bạn

I know you're confident about getting that job but I don't think you should put all your eggs in one basket. Why don't you apply for a few more, just in case?

- take someone under your wing: bảo vệ và chăm sóc ai đó

When my niece came to live in London she was a bit lonely so I took her under my wing till she settled in and made new friends at work.

Khi cháu gái của tôi đến sinh sống tại London, cô ta cảm thấy đơn độc vì thế tôi đã bảo bọc cô ta cho đến khi cô ta ổn định và có bạn tại cơ quan.

- be no spring chicken: không còn trẻ nữa

He might dye his hair and wear the latest styles but he's no spring chicken and he's not fooling me!

Anh ta có thể nhuộm tóc và mặc áo quần thời trang nhưng anh ta không còn trẻ nữa và không đánh lừa được tôi!

- a nest egg: một số tiền mà bạn đã để dành hoặc cất giữ cho một mục đích đặc biệt (ví dụ, dành cho khi bạn nghỉ hưu)

We've saved a little bit every month since my daughter was born and now that she's ready to go off to university our nest egg will help pay for her education.

Chúng tôi đã tiết kiệm tiền một ít vào mỗi tháng từ khi con gái của chúng tôi ra đời và bây giờ cô ta chuẩn bị vào đại học, quỹ tiết kiệm sẽ trả tiền học phí.

- be as free as a bird: hoàn toàn tự do làm mọi việc mà bạn muốn

Now that she's retired she's as free as a bird and is already planning her round-the-world cruise.

Bây giờ bà ta đã về hưu tự do như chim trên trời và sẵn sàng lên kế hoạch cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình.

- take someone under your wing: bảo vệ và chăm sóc ai đó

When my niece came to live in London she was a bit lonely so I took her under my wing till she settled in and made new friends at work.

Khi cháu gái của tôi đến sinh sống tại London, cô ta cảm thấy đơn độc vì thế tôi đã bảo bọc cô ta cho đến cô ta ổn định và có bạn tại cơ quan.

- be no spring chicken: không còn trẻ nữa

He might dye his hair and wear the latest styles but he's no spring chicken and he's not fooling me!

Anh ta có thể nhuộm tóc và mặc áo quần thời trang nhưng anh ta không còn trẻ nữa và không đánh lừa được tôi!

- a nest egg: một số tiền mà: bạn đã để dành hoặc cất giữ cho một mục đích đặc biệt (ví dụ, dành cho khi bạn nghỉ hưu)

We've saved a little bit every month since my daughter was born and now that she's ready to go off to university our nest egg will help pay for her education.

Chúng tôi đã tiết kiệm tiền một ít vào mỗi tháng từ khi con gái của chúng tôi ra đời và bây giờ cô ta chuẩn bị vào đại học, quỹ tiết kiệm sẽ trả tiền học phí.

- be as free as a bird: hoàn toàn tự do làm mọi việc mà bạn muốn

Now that she's retired she's as free as a bird and is already planning her round-the-world cruise.

Bây giờ bà ta đã về hưu tự do như chim trên trời và sẵn sàng lên kế hoạch cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương