Tạp chí Tiếng Anh

The Day You Went Away - M2M

Thứ Tư, 03/05/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 3846
tạp chí Tiếng Anh

M2M là ban nhạc pop đến từ Na Uy gồm hai thành viên nữ là Marion Elise Raven và Marit Elisabeth Larsen. Đĩa đơn đầu tiên của nhóm là "Don't Say You Love Me" (1999).

Họ cũng đã phát hành 3 album với hãng đĩa Etlantic Record và Warner Music: "The Shades of Purple" (2000), "The Big Room" (2002) và "The Day You Went Away: The Best of M2M" (2003). Album cuối được hãng đĩa phát hành sau khi M2M tan rã vào tháng 9 năm 2002. Hiện nay họ là những ca sĩ hát solo với tên riêng của mình.

 

 

M2M was a Norwegian pop music including two female members: Marion Elise Raven and Marit Elisabeth Larsen. The group's first single is "Don't Say You Love Me" (1999). They released three albums under Etlantic Record and Warner Music: "The Shades of Purple" (2000), "The Big Room" (2002) and "The Day You Went Away: The Best of M2M" (2003). The last album was released by their record label after M2M disbanded in September 2002.They are currently performing as solo artists, now going by their own names.

 

The Day You Went Away

M2M

Ngày anh ra đi

Well I wonder could it be
When I was dreaming 'bout you baby you were dreaming of me
Call me crazy call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time

Did I lose my love to someone better

And does she love you like I do

I do you know I really really do

Well hey so much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been lonely since the day
The day you went away

Oh whoa .... yeah... oh...ooh...

I remember date and time
September twenty-second Sunday twenty-five after nine
In the doorway with your case
No longer shouting at each other
There were tears on our faces
And we were letting go of something special
Something we'll never have again

I know, I guess I really really know

Well hey so much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been crying since the day
The day you went away
The day you went away
The day you went away

Oh whoa .... yeah oh

Did I lose my love to someone better

And does she love you like I do

I do you know I really really do

Well hey so much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been crying since the day
The day you went away

Why do we never know what we've got till it's gone
How could I carry on
The day you went away
Cause I've been missing you so much I had to say

Been crying since the day
The day you went away
The day you went away
The day you went away
oh whoa .. yeah oh

Em tự hỏi liệu có thể
Khi em mơ về anh anh có đang mơ về em không

Cứ cho là em ngốc cho là em mù quáng đi
Vẫn mãi ngốc nghếch chịu đựng suốt thời gian qua

Có phải chăng là em đã đánh mất tình yêu của em cho một người nào đó tốt hơn em ?
Và liệu rằng cô ấy có yêu anh như em yêu anh không?
Em thật sự yêu anh . Anh biết điều đó mà

Anh ơi , rất nhiều điều em cần phải nói với anh
Rằng em rất cô đơn từ cái ngày đó
Ngày mà anh đã ra đi
Thật buồn nhưng đó là sự thật
Với em chỉ có mình anh mà thôi
Em đã khóc từ cái ngày đó
Ngày anh ra đi

 

Em vẫn nhớ rõ cái ngày đó
9 giờ 25 phút chủ nhật ngày 22 tháng 9

Ở trước cửa với vali trong tay
Không còn nặng lời với nhau như trước đó
Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt chúng ta
Và chúng ta đã đánh mất những điều đặc biệt
Những điều mà chúng ta không bao giờ có lại được lần nữa

Em biết, em thật sự hiểu được mà

Anh oi , rất nhiều điều em cần phải nói với anh
Rằng em rất cô đơn từ cái ngày đó
Ngày mà anh đã ra đi
Thật buồn nhưng đó là sự thật
Với em chỉ có mình anh mà thôi
Em đã khóc từ cái ngày đó
Từ ngày anh ra đi

Từ ngày anh ra đi
Từ ngày anh ra đi

Có phải chăng là em đã đánh mất tình yêu của em cho một người nào đó tốt hơn em ?
Và liệu rằng cô ấy có yêu anh như em yêu anh không?
Em thật sự yêu anh . Anh biết điều đó mà

Anh ơi , rất nhiều điều em cần phải nói với anh
Rằng em rất cô đơn từ cái ngày đó
Ngày mà anh đã ra đi
Thật buồn nhưng đó là sự thật
Với em chỉ có mình anh mà thôi
Em đã khóc từ cái ngày đó
Ngày anh ra đi

Tại sao chúng ta không bao giờ biết được những cái chúng ta đã có cho đến khi nó mất đi
Tiếp theo em sẽ như thế nào đây ?
Ngày anh đã ra đi
Bởi vì em vẫn nhớ anh rất nhiều em phải nói ra thôi

Em đã khóc từ cái ngày đó
Ngày mà anh đã ra đi
Ngày anh đã ra đi
Ngày anh đã ra đi

 

 

Và cuối cùng là phần ngữ pháp bạn học được qua ca khúc này :)

 

Tenses- Thì ngữ pháp

Examples-Ví dụ

Translation-Dịch nghĩa

The simple past tense (Thì quá khứ đơn)
+) S +Verb (in the past) +....
-) S+did not/didn't +Verb(infinitive)+..
?) Did +S +Verb (infinitive) +...?

-Y ou went away that day.
- I didn't do that job.

- Did I lose my love to someone better?

- Anh đã ra đi vào ngày đó.
- Tôi đã không làm công việc đó.
- Có phải em đã đánh mất tình yêu của em cho một người nào đó tốt hơn em không?

The past progressive tense (Thì quá khứ tiếp diễn)
+) S+was/were+Verb_ing+...
-) S+was/were+not+Verb_ing+...
?)Was/were+S+Verb_ing+...? 

- When I came home, she was cooking dinner.
- I wasn't sleeping at 12 o'clock last night.
- When I was dreaming about you, were you dreaming of me?

- Khi tôi về tới nhà, cô ấy đang nấu bữa tối.
- Tôi không ngủ lúc 12 giờ đêm hôm qua.
- Khi em mơ về anh, thì anh có đang mơ về em không?

The present perfect progressive tense (Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)
+) S+have/has+been+Verb_ing+...
-) S+have/ has+not+been+Verb_ing+...
?)Have/has+S+been+Verb_ing+...? 

- I have been crying since the day you went away.
- Don't be impatient. We haven't been waiting long.
- How long has Peter been collecting stamps?

- Em đã khóc từ ngày anh ra đi.
- Đừng thiếu kiên nhẫn như thế. Chúng ta vẫn chưa đợi lâu mà.
- Peter đã sưu tập tem được bao lâu rồi?

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương