BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Tạp chí Tiếng Anh

Thử tài đoán tên các tổ chức trên thế giới

Thứ Hai, 16/04/2018, 08:10 SA | Lượt xem: 2461
tạp chí Tiếng Anh

Cùng thử sức gọi tên các tổ chức trên thế giới qua từ viết tắt sau nhé!

1. ADB

2. APEC

3. FAO

4. ICC

5. IUCN 

6. UN 

7. UNESCO 

8. WHO

Đáp án

1. Asian Development Bank: Ngân hàng phát triển châu Á

2. Asia – Pacific Economic Cooperation: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

3. Food and Agriculture Organisation: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc

4. International Chamber of Commerce: Phòng Thương mại Quốc tế

5. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources: Liên minh bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế

6. United Nations: Liên Hợp Quốc

7. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc

8. World Health Organization: Tổ chức Y tế Thế giới

Mai An (Tổng hợp)

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương