BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Tạp chí Tiếng Anh

Too/so và Either/neither

Thứ Năm, 08/12/2011, 08:45 SA | Lượt xem: 4236
tạp chí Tiếng Anh

Hai cặp từ TOO/SO và EITHER/NEITHER rất thường được dùng trong văn nói. Tuy nhiên, nhiều người học cảm thấy khó phân biệt cách dùng mỗi từ sao cho đúng. Bài này chúng ta sẽ học về 4 từ đặc biệt này.

"Too/so" tất cả đều có chung nghĩa là “cũng”, nhưng "either/neither" mang nghĩa phủ định, tức là “cũng không”.

* "Too/so" : cặp này chỉ dùng cho câu mang nghĩa khẳng định.

- Too: dùng cuối câu.

+ A: I miss you. (anh nhớ em)
+ B: I miss you, TOO. (em cũng nhớ anh)

- So: luôn đứng đầu câu và nó phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó và đứng liền trước chủ ngữ.

Ví dụ:

+ A: I love English. (tôi yêu thích tiếng Anh)
+ B: SO do I.(tôi cũng vậy) (do câu A nói dùng hiện tại đơn phải động từ thường, do đó trợ động từ là DO cho chủ ngữ là I)


+ A: I am a student. (tôi là sinh viên)

+ B: SO is my younger brother (em trai tôi cũng vậy). (do câu người nói trước dùng AM, nên phải mượng IS đứng sao SO cho hợp với MY YOUNGER BROTHER, là danh từ số ít)


+ A: I went to Le Hong Phong high school. (tôi đã học trường Lê Hồng Phong)

+ B: SO did I. (tôi cũng vậy) (vì câu người nói trước dùng thì quá khứ đơn, nên trợ động từ tương ứng đặt sau SO phải là DID)


+ A: I have been to Thailand (tôi đã được đi Thái Lan)

+ B: SO have I. (tôi cũng vậy) (Do câu người nói trước dùng thì hiện tại hoàn thành nên trợ động từ cần mượn để đặt sau SO phải là HAVE)

 

* "Either/neither": cặp này chỉ dùng trong câu mang nghĩa phủ định

 

- Either: đứng cuối câu.

A: I don't like fish. (tôi không thích cá)
 

B: I don't, EITHER. (tôi cũng không)

 

- Neither đứng đầu câu, mượn trợ động từ, trợ động từ đứng liền sau "neither" và đứng liền trước Chủ ngữ.

A: I don't like fish. (tôi không thích cá)
 

B: NEITHER do I. (tôi cũng không)

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 14

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương