BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Tạp chí Tiếng Anh

Trắc nghiệm vui về hình dạng các vật trong tiếng Anh

Thứ Sáu, 11/05/2018, 03:27 CH | Lượt xem: 2362
tạp chí Tiếng Anh

Cùng ôn tập lại từ vựng về hình học qua những câu trắc nghiệm vui dưới đây nhé!

Câu 1

A wheel is shaped like a ___.

A. circle

B. circular

C. triangle

Câu 2

A pizza slice is ___.

A. diamond

B. square

C. triangular

Câu 3

A shape with all four sides the same length is ___.

A. a circle

B. a rectangle

C. square

Câu 4

A red STOP sign is shaped like ___.

A. an octagon

B. a square

C. a star

Câu 5

Most eggs are ___.

A. star

B. oval

C. triangle

Câu 6

Rain slides off ___.

A. a rectangular roof

B. a triangular roof

C. a square roof

Câu 7

An octagon has ___.

A. four sides

B. six sides

C. eight sides

Đáp án:

1. A

2. C

3. C

4. A

5. B

6. B

7. C

Theo English Club

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương