BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Tạp chí Tiếng Anh

Trắc nghiệm vui về hình dạng các vật trong tiếng Anh

Thứ Sáu, 11/05/2018, 03:27 CH | Lượt xem: 2313
tạp chí Tiếng Anh

Cùng ôn tập lại từ vựng về hình học qua những câu trắc nghiệm vui dưới đây nhé!

Câu 1

A wheel is shaped like a ___.

A. circle

B. circular

C. triangle

Câu 2

A pizza slice is ___.

A. diamond

B. square

C. triangular

Câu 3

A shape with all four sides the same length is ___.

A. a circle

B. a rectangle

C. square

Câu 4

A red STOP sign is shaped like ___.

A. an octagon

B. a square

C. a star

Câu 5

Most eggs are ___.

A. star

B. oval

C. triangle

Câu 6

Rain slides off ___.

A. a rectangular roof

B. a triangular roof

C. a square roof

Câu 7

An octagon has ___.

A. four sides

B. six sides

C. eight sides

Đáp án:

1. A

2. C

3. C

4. A

5. B

6. B

7. C

Theo English Club

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 18

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương