Tạp chí Tiếng Anh

Từ đồng âm

Thứ Ba, 14/03/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 3689
tạp chí Tiếng Anh

Từ đồng âm là một từ mà được phát âm giống như một từ khác nhưng được đánh vần một cách khác nhau.

Từ đồng âm là một từ mà được phát âm giống như một từ khác nhưng được đánh vần một cách khác nhau.
Ví dụ, right (That's the right answer – Đó là câu trả lời đúng) và write (Did you write to grandma and thank her for the present she sent you? – Con đã viết thư cho bà để cám ơn bà về món quà mà bà gởi cho con chưa?).

 

sun và son

- The sun rises in the east and sets in the west.

Mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây.

- They've got two daughters and a son.

Họ có 2 đứa con gái và 1 đứa con trai.

hear và here

- Speak up! I can't hear a word you're saying.

Hãy nói lớn lên! Cô không thể nghe lời con nói.

- Come here. I want to speak to you.

Đến đây. Ba muốn nói chuyện với con.

ad và add

- Our marketing campaign will be ads on TV and radio.

Chiến dịch quảng cáo của chúng tôi sẽ là những đọan quảng cáo trên TV và đài phát thanh.

- To make the cake, first add the eggs to the flour and sugar.

Để làm bánh, đầu tiên đập trứng vào bột mì và đường.

finish và Finnish

- You need to finish this report by 5 o'clock tomorrow.

Anh cấn hoàn tất bản báo cáo này vào trước 5 giờ ngày mai.

- The Finnish, Norwegian and Dutch finance ministers will be meeting in Helsinki next week.

Các bộ trưởng Tài chính Phần lan, Na Uy và Hà lan sẽ gặp tại Helsinki tuần tới.

bear và bare

- In the zoo you can see bears, elephants and tigers.

Trong sở thú con có thể nhìn thấy gấu, voi và hổ.

- She was running in the park in her bare feet last summer and she cut her foot on a broken bottle.

Cô ta đang chạy bộ trong công viên bằng chân không vào mùa hè trước và bị một mảnh vỡ chai cắt vào chân.

find và fined

- I can't find my keys anywhere. Have you seen them?

Tôi không thể tìm thấy chìa khóa đâu cả. Em có thấy chúng ở đâu không?

- She was fined for smoking on the train. She didn't realise smoking was banned on public transport.

Cô ta bị phạt vì hút thuốc trên xe lửa. Cô ta đã không biết rằng hút thuốc đã bị cấm trên các phương tiện giao thông công cộng.

die và dye

- If you don't water plants, they die.

Nếu con không tưới cây, chúng sẽ chết.

- I've decided to dye this old white T-shirt red. Do you think it'll look good like that?

Tôi đã quyết định nhuộm chiếc áo thun màu trắng này thành màu đỏ. Bạn nghĩ nó sẽ nhìn đẹp không?

awful và offal ( trong tiếng Anh Mỹ và một số vùng giọng Anh và Ai-xơ-len)

- He's awful at maths but he's really good at English and history.

Anh ta rất dở tóan nhưng rất giỏi tiếng Anh và lịch sử.

- I like steak and chicken but I hate offal. I just don't like the taste of liver, heart or brains.

Tôi thích ăn bò bít tết và gà nhưng tôi ghét đồ lòng. Tôi chỉ không thích mùi vị của gan, tim hoặc óc.

key và quay

- Here's your room key sir. We hope you have a pleasant stay in our hotel.

Đây là chìa khóa phòng của ông. Chúng tôi hy vọng ông sẽ có một kỳ lưu trú thoải mái tại khách sạn của chúng tôi.

- The boat will be docked in the quay for the next two weeks.

Chiếc thuyền này sẽ cắm neo tại bến cảng trong hai tuần lễ tới.

band và banned

- Julie and her brother play in a band together. She's on guitar and he's on drums.

Julie và anh trai chơi cùng với nhau trong một ban nhạc. Cô ta đánh đàn và anh ta đánh trống.

- After she was caught smoking in the library for the third time, she was banned for a month. She hated not being allowed to use the computers there so it taught her a valuable lesson.

Sau khi cô ta bị bắt về hút thuốc trong thư viện lần thứ 3, cô ta bị cấm trong vòng 1 tháng. Cô ta ghét không được sử dụng máy vi tính tại đây vì thế nó dạy cho cô ta một bài học giá trị.

aid và aide

- After the earthquake lots of countries sent aid. Some sent food, others sent people to help with the rescue effort.

Sau các trận động đất, nhiều nước gởi hàng viện trợ đến. Một số nước gởi thức ăn, một số khác gởi người đến giúp đỡ với nỗ lực tìm kiếm.

- She worked as an aide in the Prime Minister's office for three years.

Cô ta làm việc như là một trợ lý cho văn phòng của Thủ tướng trong 3 năm.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 21

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương