BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Tạp chí Tiếng Anh

Từ vựng chủ đề: Các loại bút

Thứ Ba, 13/02/2018, 09:17 SA | Lượt xem: 2441
tạp chí Tiếng Anh

Là chủ đề rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết tên gọi trong tiếng Anh của các loại bút chúng ta vẫn sử dụng hằng ngày. Cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé!

Ball point – /ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/: bút bi

Pen – /ˈpen/: bút mực

Crayon – /ˈkreɪ.ɑːn/: bút sáp màu, chì màu

Pencil – /ˈpen.səl/: bút chì

Propelling pencil – /prəˌpel.ɪŋ ˈpen.səl/: bút chì kim

Gel pen – /dʒel.ˈpen/: bút mực dạng gel

Correction pen – /kəˈrek.ʃən.ˈpen/: bút xóa

Colored pen – /ˈkʌl.ɚdˈpen/: bút dạ màu

Marker pen – /ˈmɑːr.kɚ pen/: bút đánh dấu (còn gọi là highlight pen hay highlight marker pen)

Quill – /kwɪl/: bút lông ngỗng

Brush – /brʌʃ/: bút lông, cọ vẽ

Ví dụ:

In ancient, they used quill to write.
Thời xưa, họ dùng bút lông ngỗng để viết.

Children love crayons because they love drawing.
Trẻ em thích bút sáp màu vì chúng thích vẽ.

You should use marker pen to highlight the lines you need to notice.
Bạn nên dùng bút dấu để đánh dấu những dòng mà bạn cần chú ý.

Don’t use too much correction pen when you write. It’s look negligent.
Đừng dùng nhiều bút xóa khi viết. Trông nó rất cẩu thả.

Thuần Thanh (Theo dkn.vn)

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương