BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Tạp chí Tiếng Anh

Từ vựng chủ đề mùa xuân

Thứ Ba, 30/01/2018, 03:24 CH | Lượt xem: 3050
tạp chí Tiếng Anh

Tạp chí Tiếng Anh xin giới thiệu với bạn đọc chùm từ vựng về chủ đề: Mùa xuân

Breeze /briːz/ (noun): Gió nhẹ

Nest nest/ (noun): Tổ chim

Bloom /bluːm/: Hoa nở

Rose /rəʊz/ (noun): Hoa hồng

Thaw /θɔː/(verb): Băng tan

Spring /sprɪŋ/ (noun): mùa xuân

Humid /ˈhjuːmɪd/ (adj): Ẩm ướt

Shower /ˈʃaʊə(r)/ (noun): Mưa xuân

Sun-kissed /ˈsʌn kɪst/ (adj): Nắng lên

New Year’s Eve /ˌnjuː jɪəz ˈiːv/ (noun): Giao thừa

Peach blossom (noun) : Hoa đào


Apricot blossom (noun) : Hoa mai

Kumquat tree (noun) : Cây quất


Lunar New Year (noun): Tết nguyên đán

The New Year (noun): Năm mới

Chúc các bạn học tốt!

(Nguồn: ocean.edu.vn)

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương