BTC thông báo: Để chuẩn bị tốt cho vòng thi cấp toàn quốc. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống. Các tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản xem hướng dẫn tại đây. Mong nhận được sự hợp tác !

Tạp chí Tiếng Anh

Từ vựng chủ đề: Nhiệt độ

Thứ Hai, 28/05/2018, 07:59 SA | Lượt xem: 1582
tạp chí Tiếng Anh

Nói về nhiệt độ cũng là một chủ đề phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta cùng tìm hiểu các từ vựng liên quan tới nhiệt độ nhé

Temperature – /ˈtem.pɚ.ə.tʃɚ/: nhiệt độ

Thermometer – /θɚˈmɑː.mə.t̬ɚ/: nhiệt kế

Degrees Fahrenheit (°F) – /dɪˈɡriːz.ˈfær.ən.haɪt/: độ F (dùng ở Mỹ)

Degrees Celsius (°C) – /dɪˈɡriːz.ˈsel.si.əs/: độ C (các quốc gia khác ngoài Mỹ)

Hot – /hɑːt/: nóng 

Warm – /wɔːrm/: ấm áp

Cool – /kuːl/: mát mẻ 

Cold – /koʊld/: lạnh 

Freezing – /ˈfriː.zɪŋ/: lạnh cóng

Boiling – /ˈbɔɪ.lɪŋ/: rất nóng

Humid – /ˈhjuː.mɪd/: ẩm thấp

Muggy – /ˈmʌɡ.i/: nóng và ẩm thấp

Scorching – /ˈskɔːr.tʃɪŋ/: nóng cháy

Stifling – /ˈstaɪ.fəl.ɪŋ/: nóng ngộp thở

Sweltering – /ˈswel.tɚ.ɪŋ/: oi ả mệt mỏi

Một số mẫu câu tham khảo

What’s the temperature?

Nhiệt độ thế nào?

It’s hot. The temperature is about 39°C.

Nóng lắm. Nhiệt độ khoảng 39°C.

It was cold yesterday.

Trời hôm qua lạnh.

It will be warm tommorow.

Trời ngày mai sẽ ấm áp.

It’s 22 °C.

Nhiệt độ khoảng 22°C.

It’s minus 4°C.

Nhiệt độ âm 4°C.

The water boils at 100°C (212 °F) and freezes at 0°C (37°F)

Nước sôi ở 100°C (212 °F) và đóng băng ở 0°C (37°F)

The normal body temperature is 37°C (98.6°F).

Nhiệt độ thân thể người bình thường là 37°C (98.6°F)

Theo Vocabulary.cl

Thiên Cầm biên dịch 

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương