BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Tạp chí Tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh về những trang phục, phụ kiện quen thuộc

Thứ Ba, 13/11/2018, 09:12 SA | Lượt xem: 9487
tạp chí Tiếng Anh

'Jumper', 'Underpants' hay 'Skirt' chỉ những loại quần áo nào trong tủ của bạn?

Theo Engames

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương