BTC thông báo: Thi bù IOE cấp Quận/Huyện đối với khối TH - THCS và cấp Trường với khối THPT diễn ra trong ngày 26/01/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 20 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC

Tạp chí Tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh về những trang phục, phụ kiện quen thuộc

Thứ Ba, 13/11/2018, 09:12 SA | Lượt xem: 8111
tạp chí Tiếng Anh

'Jumper', 'Underpants' hay 'Skirt' chỉ những loại quần áo nào trong tủ của bạn?

Theo Engames

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương