Tạp chí Tiếng Anh

Two frogs - Hai con ếch.

Thứ Tư, 31/05/2017, 07:00 SA | Lượt xem: 4934
tạp chí Tiếng Anh

Hãy dành những lời tốt đẹp cho tất cả những người sống xung quanh mình. Sức mạnh của lời nói... như một lời khuyến khích động viên có thể theo mình suốt cuộc đời.

A group of frogs were traveling through the woods, and two of them fell into a deep pit.

Một đàn ếch đang đi ngang qua một khu rừng thì hai con trong đàn bị lọt xuống một cái hố sâu.

When the other frogs saw how deep the pit was, they told the two frogs that they were as good as dead.

Khi đàn ếch thấy hố quá sâu, chúng bèn bảo hai con ếch bị lọt hố nên nằm chờ chết.

The two frogs ignored the comments and tried to jump up out of the pit with all their might.

Hai con ếch kia bỏ ngoài tai những lời bình luận và cố gắng nhảy ra khỏi hố.

The other frogs kept telling them to stop, that they were as good as dead.

Đàn ếch lại tiếp tục bảo chúng đừng nhảy nữa mà hãy nằm chờ chết.

Finally, one of the frogs took heed to what the other frogs were saying and gave up. He fell down and died.

Cuối cùng một trong hai con ếch nghe lời đàn ếch và bỏ cuộc. Nó ngã xuống chết.

The other frog continued to jump as hard as he could. Once again, the crowd of frogs yelled at him to stop the pain and just die.

Con ếch còn lại vẫn tiếp tục dồn hết sức lực để nhảy. Một lần nữa, cả đàn ếch hét toáng lên bảo nó là đừng nhọc công vô ích, chỉ có chết thôi.

He jumped even harder and finally made it out.

Nó càng nhảy mạnh hơn và cuối cùng nó đã làm được.

When he got out, the other frogs said, "Did you not hear us?"

Khi con ếch ra khỏi hố, đàn ếch hỏi nó: "Anh không nghe chúng tôi nói gì à?"

An old frog explained to them that he was deaf. He thought they were encouraging him the entire time.

Một con ếch già giải thích với đàn ếch là con ếch kia bị điếc. Nó tưởng đàn ếch đã động viên nó từ đầu đến cuối.

Lessons of the story:

Bài học rút ra từ câu chuyện:

There is power of life and death in the tongue. An encouraging word to someone who is down can lift them up and help them make it through the day. So be careful of what you say. Speak life to those who cross your path. The power of words... it is sometimes hard to understand that an encouraging word can go such a long way.

Lời nói có sức mạnh ghê gớm ảnh hưởng đến sự sống và cái chết. Một lời động viên dành cho người đang trong cơn khủng hoảng có thể giúp họ vượt qua khó khăn. Do đó nên cẩn thận đối với những gì mình nói ra. Hãy dành những lời tốt đẹp cho tất cả những người sống xung quanh mình. Sức mạnh của lời nói... như một lời khuyến khích động viên có thể theo mình suốt cuộc đời.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương