BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Tin từ Ban Tổ Chức

Thông báo: Về việc cấp mã số thi cấp Tỉnh/Thành phố và giải thưởng IOE năm học 2018 - 2019

11:52 SA - Thứ Năm, 14/02/2019

BTC cấp Toàn quốc thông báo về việc cấp mã số thi cấp Tỉnh/Thành phố và giải thưởng IOE năm học 2018 - 2019 như sau:

Thứ Năm, 17/01/2019 - 10:21 SA
BTC cấp toàn quốc thông báo về việc tổ chức vòng thi cấp Tỉnh/Thành phố như sau:
Thứ Ba, 15/01/2019 - 10:03 SA
Vòng thi chính thức Quận/huyện dành cho khối THCS và Tiểu học và vòng thi cấp trường dành cho khối THPT đã kết thúc vào ngày 13/01/2019, BTC cấp toàn quốc trân trọng thông báo:
Thứ Hai, 07/01/2019 - 10:19 SA
Ban Tổ chức cấp toàn quốc xin lưu ý các Sở GD-ĐT, các Phòng GD-ĐT và các trường THPT về vòng thi chính thức sắp tới những điều sau:
Thứ Năm, 03/01/2019 - 10:47 SA
Ban Tổ chức cấp Toàn quốc xin lưu ý các Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT và các trường THPT về vòng thi chính thức sắp tới những điều sau:
Thứ Ba, 11/12/2018 - 03:33 CH
Để các đơn vị giáo dục tổ chức hiệu quả kì thi IOE năm nay, BTC xin công bố mẫu công văn đăng kí như sau:
Thứ Hai, 03/12/2018 - 03:49 CH
Vòng thi cấp trường khối Tiểu học và khối THCS đã kết thúc vào 17h00' ngày 2/12/2018, BTC cấp toàn quốc xin thông báo:
Thứ Hai, 19/11/2018 - 11:23 SA
Để các trường tổ chức tốt kì thi cấp trường, Ban tổ chức cấp toàn quốc xin thông báo lưu ý các điểm sau đây:
Thứ Ba, 13/11/2018 - 10:59 SA
Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban tổ chức cuộc thi IOE xin thông báo lịch thi chính thức của năm học 2018-2019 như sau:
Thứ Sáu, 09/11/2018 - 05:41 CH
Căn cứ Công văn số 5814-BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018, Ban tổ chức cuộc thi IOE xin công bố hướng dẫn tổ chức thi cho năm học 2018-2019.

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương