Tin từ Ban Tổ Chức

Các Hội đồng thi cấp quận/huyện và trường THPT lưu ý!

Thứ Ba, 17/01/2017, 04:27 CH | Lượt xem: 56359
tin tức goIOE

Một số Hội đồng thi do chưa khắc phục được mạng internet và được BTC cấp toàn quốc cho phép chưa tổ chức thi vòng chính thức vào các ngày 14-15/1/2017 và các Hội đồng thi đã tổ chức thi lưu ý:

1) BTC cấp toàn quốc sẽ thông báo lịch thi cụ thể và sẽ thi sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu. Các đơn vị theo dõi kế hoạch về khung giờ thi trên mục "Tin từ Ban Tổ chức" ở trang ioe.vn (không có công văn gửi các đơn vị).

2) Các Hội đồng thi đã tổ chức thi trong điều kiện mạng internet không đảm bảo dẫn đến việc ảnh hưởng tới kết quả thi, cùng cần xem xét để có thể quyết định cho các học sinh thi lại vòng chính thức này. Khi quyết định như vậy, cần gửi danh sách học sinh thi lại (có số ID) mà đã có kết quả thi rồi về địa chỉ mial: ioe@moet.edu.vn để tiểu ban kỹ thuật xoá kết quả thi thì học sinh mới có thể thi lại được. Lịch thi lại tương tự như những địa phương chưa tổ chức thi.

3) Các học sinh chưa thi vòng chính thức ngày 14-15/1/2017 và các học sinh được phép thi lại vẫn tự luyện bình thường các vòng tự luyện sau vòng tự luyện 20 (21,22,23,...- hiện nay là vòng tự luyện thứ 21). Điều này không ảnh hưởng gì đến việc thi được vòng chính thức vì yêu cầu "đã hoàn thành vòng tự luyện thứ 20" vẫn được thoả mãn.

4) Quyền quyết định tổ chức thi, không tổ chức thi, tổ chức thi lại cho một số đối tượng học sinh do các Hội đồng thi quyết định. Vì Thể lệ cuộc thi đã ghi rõ tính "tự nguyện" khi tham gia cuộc thi IOE nên quyền này không thuộc về BTC cấp toàn quốc. Ban Tổ chức cấp toàn quốc chỉ chịu trách nhiệm bố trí khung giờ thi, đề thi.

5) Các ý kiến của phụ huynh về việc sự cố mạng, máy tính ảnh hưởng tới kết quả thi xin gửi về Hội đồng thi đã tổ chức kỳ thi vừa qua để được xem xét việc thi lại.

Đề nghị các bạn chuyển thông tin tới những cán bộ liên quan tới thông báo này.

Chân thành cảm ơn.

Ban Tổ chức cấp toàn quốc.

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương