BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Tin từ Ban Tổ Chức

Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2017-2018

Thứ Hai, 18/12/2017, 02:11 CH | Lượt xem: 59124
tin tức goIOE

Căn cứ Công văn số 5814-BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018, Ban tổ chức cuộc thi IOE xin công bố hướng dẫn tổ chức cho năm học 2017-2018.

Trong năm học 2017-2018, đối với các bạn học sinh mà nhà trường không đứng ra tổ chức thi thì các bạn có thể tham gia các vòng thi chính thức IOE dưới dạng thí sinh thi tự do.

 

Ở tất cả các vòng thi chính thức, ngày thi đầu tiên dành cho các thí sinh thi tại Hội đồng thi; ngày thi thứ hai dành cho các thi sinh thi tự do. Sau khi kết thúc vòng thi Tỉnh, BTC sẽ chọn ra 100 học sinh khối 5, 9, 11  có điểm thi cao nhất, thời gian thi ngắn nhất ở vòng thi cấp tỉnh để tham gia vòng thi cấp Toàn quốc. Điều kiện là danh sách 100 học sinh này không trùng với danh sách các thí sinh đã được Sở GDĐT cử đi thi cấp toàn quốc. 

 

Nội dung hướng dẫn chi tiết xem tại:

http://ioe.go.vn/CongVanChiTiet.aspx?ID=1868

 

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các Nhà trường, căn cứ vào kế hoạch thi các vòng chính thức, chủ động lên kế hoạch tổ chức vòng thi chính thức của cấp mình.

 

Các Nhà trường thông báo nội dung công văn tới các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh.


Trân trọng thông báo.

Tin đã đăng

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương