Tin từ Ban Tổ Chức

Kết thúc vòng thi bổ sung cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh.

Thứ Hai, 20/02/2017, 11:27 CH | Lượt xem: 23945
tin tức goIOE

Trong các ngày 18-19/2/2017, các đơn vị đã hoàn thành tốt đợt thi bổ sung cấp quận/huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh cho các đơn vị và học sinh bị sự cố về internet trong đợt thi trước. Trong 2 ngày thi, các Hội đồng thi đều không xảy ra bất cứ sự cố nào. BTC cấp toàn quốc xin thông báo tổng hợp và những lưu ý cho vòng thi chính thức sắp tới.

1) Số học sinh tham gia đợt thi bổ sung:

Tổng số học sinh tham gia: 18302
Khối 3:2623
Khối 4:3233
Khối 5:2955
Khối 6:1935
Khối 7:1738
Khối 8:1807
Khối 9:1455
Khối 10:784
Khối 11:992
Khối 12:780

2) Tổng học sinh tham gia cả hai đợt: 397580
Khối 3:53655
Khối 4:66006
Khối 5:59114
Khối 6:45715
Khối 7:40979
Khối 8:42973
Khối 9:36093
Khối 10:19846
Khối 11:22708
Khối 12:10491
3) Các Hội đồng tổ chức thi bổ sung có thể xem kết quả thi như sau:

Cách xem:

Để xem kết quả thi của học sinh đã tham gia thi cấp Quận/Huyện trong đợt thi vừa qua, BTC

địa phương có thể thực hiện như sau:

+ Đăng nhập trang ioe.vn bằng tài khoản giáo viên

+ Vào mục Thi các cấp

+ Chọn mục Kết quả thi theo (Quận)Huyện ,chọn đúng quận huyện , tỉnh/thành phố nhập

mã số thi và chọn khối lớp.

Mã số thi của từng khung giờ thi, theo khối lớp của đợt thi bổ sung:

Sáng 18/02/2017
	Lớp CodeValue	
	3	16021709414871	
	4	16021709420565	
	5	16021709420959	
	6	16021709421249	
	7	16021709421695	
	8	16021709422032	
	9	16021709422518	
	10	16021709423796	
	11	16021709424320	
	12	16021709424853	

Chiều 18/02/2017
	Lớp	CodeValue
	3	18021711430848
	4	18021711431445
	5	18021711431819
	6	18021711432083
	7	18021711432337
	8	18021711432592
	9	18021711432847
	10	18021711433109
	11	18021711433565
	12	18021711434106

Sáng 19/02/2017
	Lớp	CodeValue
	3	18021720285395
	4	18021720290209
	5	18021720291278
	6	18021720291844
	7	18021720292269
	8	18021720292811
	9	18021720294280
	10	18021720295123
	11	18021720295580
	12	18021720300603
	
Chiều 19/02/2017
	Lớp	CodeValue
	3	19021711554501
	4	19021711555245
	5	19021711555601
	6	19021711560018
	7	19021711560348
	8	19021711560670
	9	19021711561000
	10	19021711561321
	11	19021711561706
	12	19021711562142
4) TOP 10 học sinh điểm cao nhất các khối lớp (theo thống kê của hệ thống, chưa xem 
xét biên bản thi) :

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương